Zomerwandeling van de ‘Zenderense Es’

Op zaterdag 23 juli organiseert de ‘Zenderense Es’ een zomerwandeling bij de strokenteelt achter ‘t Hoogspel in Delden.

Tijdens deze wandeling wordt uitgelegd wat het effect van strokenteelt is op de natuur, hoe wordt samengewerkt met collegae boeren en hoe van de gewassen streekproducten gemaakt worden met een eerlijke prijs voor de boer. De wandeling start om 13.30 uur en duurt anderhalf uur. Aanmelden via de website www.zendersees.nl.

Resultaat van natuurintensieve landbouw op de natuur

Het effect van natuurinclusieve landbouw is na één jaar al zichtbaar op de Deldeneresch en Zenderense Es. Door het toepassen van strokenteelt, akkerranden en wildakkers is in korte tijd de biodiversiteit gestegen.

De patrijs is terug op de Deldeneresch en Zenderense Es

De patrijs is zowel in Delden als Borne op de akkers gesignaleerd. Patrijzen houden van akkerland vooral als de akkers zijn afgewisseld met houtwallen zoals op de Deldeneresch. Tijdens de zomerwandeling vertelt de Zenderense Es meer over natuurinclusieve landbouw.

Natuurintensieve landbouw

Sinds 2020 pacht de ‘Zenderense Es’ grond van Twickel in Borne en Delden en is omgeschakeld naar biologisch. Natuurwaarden en biodiversiteit worden verhoogd door het toepassen van stroken- en mengteelt, akkerranden en bloeiende gewassen. Tot eind oktober zorgen de bloeiende gewassen zoals koolzaad, lupine, veldboon en boekweit voor nectar voor insecten. Deze insecten helpen op hun beurt om eventuele plagen te bestrijden. Op deze manier is landbouw en de natuur in balans.

Kringlooplandbouw

Samen met lokale boeren past de ‘Zenderense Es’ kringlooplandbouw toe. De veldbonen en het stro gaan naar een biologische varkensboer en de vaste mest van deze varkens wordt gebruikt op de akker in Delden en Borne.

Streekproducten

De gewassen, zoals koolzaad, granen en quinoa verwaarden ze in een korte keten tot streekproducten en ze verkopen deze rechtstreeks aan de consument via lokale winkels en restaurants. Het eten lokaal, seizoensgebonden, voedsel draagt bij aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk. “Riest oet Twente”, parelgerst van de ‘Zenderense Es’, is een (h)eerlijk alternatief voor (risotto)rijst. Door het eten van deze streekproducten wordt bijdragen aan het verhogen van de biodiversiteit.

Kijk voor meer informatie op de website van de Zenderense Es

Volg het nieuws uit Borne