Zelfstandig meedoen gehandicapten in Borne stapje dichterbij

Mee kunnen doen in de maatschappij, óók als je gehandicapt bent, is een mensenrecht.

Donderdag 4 augustus was het zover: de stichting Ervaringsdeskundigen Handicap Borne is officieel. De oprichtingsakte werd die dag getekend bij notaris Kuhlmann.

Niets over ons, zonder ons

Mee kunnen doen in de maatschappij, óók als je gehandicapt bent, is een mensenrecht. Vastgelegd in het VN verdrag Handicap. Dat verdrag is al in 2016 aangenomen door de Nederlandse regering. Helaas is er daarna in de meeste gemeenten, en dus ook in Borne, weinig aan gedaan. In het verdrag staat dat de gemeenten “ervaringsdeskundigen” moeten betrekken bij het beleid. Immers: Niets over ons, zonder ons!

En dat is precies wat de stichting gaat doen. Ervaringsdeskundigen bij elkaar brengen, samenwerken met andere gehandicapten organisaties en hun deskundigheid in praktijk brengen. De stichting zal als gesprekspartner voor de gemeente dienen en gevraagd en ongevraagd advies geven op het gebied van de invoering van het VN verdrag Handicap.

Met maar één doel: er voor zorgen dat de inwoners van Borne met een beperking of chronische ziekte zelfstandig mee kunnen doen in onze maatschappij. Jong en oud. Nu en in de toekomst.

Daar heeft iedereen wat aan

Op eigen verzoek is de stichting nu betrokken bij de nieuwbouwplannen van het Huis van Borne en sportpark het Wooldrik. Na twee jaar actievoeren is er een tillift in het zwembad gekomen waar nu al veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. En de stichting maakt zich sterk voor een MKB toegankelijkheidsroute in Borne. Op die manier kunnen mensen met een beperking tips en adviezen geven om winkels, cafés en restaurants toegankelijker te maken. En daar heeft iedereen wat aan.

Er zijn 2,5 miljoen mensen in Nederland met een handicap, waarvan 2,3 miljoen een matige tot ernstige fysieke beperking hebben, 14% van de totale bevolking. In Borne zijn dat er dus 3.325. Zij kunnen niet langer buitengesloten worden. De nieuwe stichting roept deze mensen dan ook op zich aan te sluiten bij de stichting Ervaringsdeskundigen Handicap Borne. Je wordt dan op de hoogte gehouden van alle activiteiten van de stichting en je kunt je eigen ervaringen inbrengen. En de stichting zorgt er voor dat dit bij de gemeente onder de aandacht komt en dat er daadwerkelijk iets mee gedaan wordt.

Aanmelden kan via deskundigenhandicapborne@gmail.com.

Kijk voor meer informatie op de website van Ervaringsdeskundigen Handicap Borne

Kijk voor meer informatie op de website van Ongehinderd.nl

Kijk voor meer informatie op de website van Handicap.nl

Volg de politiek uit Borne

Volg het nieuws uit Borne