Word lid van Wijkvereniging Stroom Esch

Als lid van de Wijkvereniging Stroom Esch kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de woonkwaliteit van de wijk.

De wijkvereniging Stroom Esch is opgericht in 1988 en zij behartigt in algemene zin de belangen van de wijkbewoners. Er is een convenant gesloten met de gemeente Borne, met als doel de communicatie tussen de gemeente en de wijkvereniging meer structuur te geven. Bewoners uit de wijk mogen meedenken en meedoen om doelen te bereiken, waardoor wonen in de Stroom Esch nog aangenamer wordt.

De wijkvereniging staat altijd open voor uw ideeën en suggesties. Er zijn regelmatig bijeenkomsten in de ontmoetingsruimte van De Wanne. Hiervoor worden wijkbewoners via diverse media uitgenodigd om aanwezig te zijn of hun ideeën in te brengen.

Ook worden er veel activiteiten voor jong en oud georganiseerd zoals: Verkiezing fleurigste voortuin, fietspuzzeltocht, Repair café en nog veel meer. Verder is er nog een Werkgroep 50 plus, die haar eigen activiteiten en uitstapjes organiseert. Actuele informatie kunt u vinden op de website van de wijkvereniging (zie link hieronder).

Ook bemiddelt de wijkvereniging namens bewoners van de wijk met de gemeente over bijvoorbeeld veiligheid in de wijk. Te denken valt hierbij aan: maaibeleid, meedenken over herinrichting van straten naar bijvoorbeeld 30km zones of een beter zichtbaar verschil tussen fiets- en voetpaden.

Maar dit is niet alles, de wijkvereniging houdt zich ook bezig met maatschappelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld om vereenzaming en armoede in de wijk tegen te gaan. En dan is er natuurlijk ook nog de energietransitie waar aandacht voor is, zoals met informatie over zonnepanelen.

En wist u dat:
-de grasvelden rond de Weideplas oorspronkelijk uit allemaal verschillende soorten gras bestonden, zodat er vanuit de lucht verschillende tinten groen zichtbaar waren?
-de cafetaria midden jaren ’80 van de vorige eeuw is begonnen in een bouwkeet op de plaats waar nu de viskoepel zit en dankzij de bouwvakkers bijzonder goed liep?
-de huidige viskoepel is begonnen als bloemenkoepel?
-Plus Wallerbosch is begonnen met een supermarkt in De Dorsmolen?
-tegenwoordig de SRV winkel van Hesselink op dinsdag en zaterdag bij De Wanne en Dorsmolen komt?
-er bij genoeg vorst komende winter weer een schaatsbaan op de vijver wordt gemaakt?
-er hele leuke Lantaarnpaal wandelroutes door de wijk lopen?

U kunt al voor €5,- per jaar lid worden van de wijkvereniging, waardoor er weer veel leuke dingen georganiseerd kunnen worden. Online aanmelding is simpel en snel gedaan.

Kijk voor meer informatie op de website van Wijkvereniging Stroom Esch

Volg de Wijkvereniging Stroom Esch op Facebook

Volg de Wijkvereniging Stroom Esch op Instagram

Volg het nieuws uit Borne

Tekst en foto Reiny Klaassen
Een productie van RTV Borne