WIND

Lees alle columns van Jan Stoop op www.borneinbeeld.nl.

Wind, zo legt deel 18, de zesde geheel nieuwe druk van mijn Winkler Prins Encyclopedie uit, is oorspronkelijk de naam van een luchtstroom langs het aardoppervlak, en dus in het algemeen ongeveer horizontaal; later heeft men het woord ook toegepast op de luchtstroming in de bovenlucht (hoogtewind) en op een verticale luchtbeweging (bijv. de stijgwind in een stapelwolk of in het algemeen bij thermiek, zie convectie). We zullen ons hier in hoofdzaak tot de horizontale wind beperken, meldt de WPE gedienstig.

Over windenergie wordt in die tijd met geen woord gerept…

In de regionale krant lees ik dezer dagen dat Borne windenergie links laat liggen en uit overleg stapt. Geen regels wat betreft afstand of hoogte. Geen zoektocht naar mogelijk geschikte locaties. Evenmin nog gesprekken met de gemeenten Hengelo en Hof van Twente. Borne doet voorlopig helemaal niks op het gebied van windenergie en legt de regie volledig in handen van de provincie Overijssel.

Verbazing alom. Nadenken over beleidsregels?

Zelf op zoek gaan naar geschikte plekken. Vraagteken. Dat nog een keer proberen. Vraagteken. Nee, zegt vooralsnog een minieme meerderheid in de raad. Een wankel uitroepteken?

Lentewind, uw volle vlagen
waaien wild in luide strooken
dichtte meer dan 100 jaar geleden de dichter J.C. Bloem.

Ondertussen zet Borne voorlopig de plannen voor de samenvoeging van gemeentehuis en Kulturhus gewoon door, meldt de regionale krant ook. Het stuklopen (hoge bouwkosten en grote financiële risico’s) van het project ‘t Wooldrik heeft daarop geen invloed. Uitgangspunt is nog steeds dat de verhuizing in januari 2025 doorgaat. Of dat ook financieel lukt, moet dit najaar duidelijk worden. De 5,2 miljoen Euro die ervoor is gereserveerd is niet genoeg. Tel er drie miljoen bij. De kans dat het nog duurder wordt, is groot. Hoe het Huis van Borne, nu een werknaam, definitief moet heten, daarover mogen wij met z’n allen meepraten.

Er waait een wind
van ademend verlangen
dichtte meer dan 100 jaar geleden de dichter J.C. Bloem.

Jan Stoop, 12 april 2023

Kijk hier voor meer verhalen uit Borne

Volg de politiek uit Borne

Volg het nieuws uit Borne