Vijfde Filosofiecafé in Kulturhus Borne

Zondag 22 januari Filosofiecafé Twente over het grootste geluk van het grootste aantal.

Aan welk goed doel kun je het best je geld geven? En moet de overheid bij stijgende energieprijzen de gaskraan in Groningen weer verder opendraaien? De filosofie vraagt zich bij dergelijke kwesties af hoe je moet bepalen wat er moet gebeuren.

Jeremy Bentham vond dat het handelen van mensen en overheden gebaseerd moest zijn op een onbetwijfelbaar uitgangspunt. Op basis van zijn mensbeeld was hij ervan overtuigd dat dit het beginsel van de nuttigheid, of utiliteit, moest zijn. Daarmee geldt hij als een van de grondleggers van het utilisme of utilitarisme. Door na te gaan in welke mate iets (meer of minder) mensen (meer of minder) gelukkig maakt, kun je uitrekenen wat je moreel gezien moet doen. John Stuart Mill werd beïnvloed door het gedachtegoed van Bentham, maar vond het ook nodig om diens ideeën bij te stellen. Op grond van hun uitgangspunten ontwikkelden beide denkers veel van de liberale opvattingen, onder meer over vrijheid van meningsuiting en vrouwenrechten, die inmiddels vanzelfsprekend zijn geworden.

De afgelopen tijd is het idee van het ‘calculeren’ van het juiste handelen weer opgepakt door het zogenaamde ‘effectief altruïsme’. Volgens deze stroming kun je ‘beter worden in goed doen’ door koel te berekenen hoe je met je beperkte middelen zo veel mogelijk leed in de wereld kunt verminderen.

Timon Meynen is filosoof en psycholoog, en is lid van het bestuur van het Filosofiecafé Twente. Vanuit zijn filosofische praktijk Faidros begeleidt hij particulieren en organisaties bij bezinning. Daarnaast is hij vertaler en tekstredacteur van boeken op het gebied van filosofie, psychologie, psychotherapie en levenskunst. Tevens is hij een van de vaste auteurs van de Filosofie Kalender. Voor ISVW Uitgevers vertaalde hij een tekst van Bentham en twee van Mill (gebundeld in ‘Utilisme’, 2020) en voor Academia Press redigeerde hij ‘Beter worden in goed doen – Vergroot je impact met effectief altruïsme’ (2018) van Stijn Bruers.

Over Filosofiecafé Twente

Het Filosofiecafé Twente wil mensen in Twente op een laagdrempelige manier in contact brengen met filosofie, ethiek en daaraan gerelateerde maatschappelijke onderwerpen. Daarom organiseert het Filosofiecafé bijeenkomsten in Enschede en Borne met een filosofische inleiding over een maatschappelijk relevant onderwerp of over het gedachtegoed van een filosoof. Tijdens deze bijeenkomsten luisteren wij naar de ander, bevragen wij onszelf en gaan wij met elkaar in gesprek.

De bijeenkomst begint om 14.00 uur in Kulturhus De Bijenkorf
De toegangsprijs is EUR 12,50 inclusief een kop koffie of thee
Studenten betalen EUR 5,00.

Een kaartje kunt u kopen aan de zaal, maar alléén met een pinpas. Ook kunt u vooraf reserveren door uiterlijk op donderdag 19 januari EUR 12,50 over te maken op IBAN-nummer NL91 RABO 0198 2534 19 t.n.v. Filosofiecafé Twente onder vermelding van ‘lezing Meynen’. De zaal gaat om 13.45 uur open.

Kijk voor meer informatie op de website van Filosofiecafé Twente

Kijk voor meer informatie op de website van Filosofische Praktijk Faidros

Meer over cultuur uit Borne

Volg het nieuws uit Borne