VIDEO Interview wethouder Michael Geerdink

Wethouder Geerdink gaat voor verduurzaming en participatie in Borne.

De wethouder vertelt royaal over zijn verschillende bestuurlijke posities en dat hij tenslotte heeft gekozen voor Borne. Hij heeft hier zijn jeugd doorgebracht en woont graag in Borne.

Geerdink belooft stappen te maken in de verduurzaming van Borne, het gaat langzaam maar in het proces is veel overleg nodig met de mensen uit wijken en bewoners. Participatie, mensen erbij betrekken en verbinden daar gaat hij voor en dat telt ook voor wijkverenigingen, waar extra geld nodig is. Zelfs de inclusieve samenleving moet voor Borne duidelijker in beeld komen en als het aan de wethouder ligt gaat dat zeker gebeuren.

Kijk voor meer informatie op de website van de Gemeente Borne

Kijk video’s uit Borne

Meer politiek uit Borne

Volg het nieuws uit Borne

Met medewerking van: Marron Aarnoudse, Erna Binnendijk, Chayen ter Braak, Laurence de Groot, Eelco van den Kerkhoff, Reiny Klaassen, Gianluca Lucchetti, Wim van Ofwegen, Gerard van Os, Milad Rezek, Michel van der Voort, Jaap Besteman en Jan Stoop.
Met dank aan wijkcentrum de Letterbak
Een productie van RTV Borne