VIDEO Interview Rinne Oost over energietransitie Wensink-Zuid

De bewoners van de wijk Wensink-Zuid mogen meedenken over hoe zij van aardgasverwarming naar duurzame warmtebronnen willen overstappen.

Rinne Oost zit in de (werk)groep die namens de wijk Wensink-Zuid overlegt met de gemeente en bijeenkomsten voor bewoners organiseert. Hij is ook energiecoach: vanuit de gemeente gaat hij als vrijwilliger bij mensen thuis langs voor praktische tips over isolatie, lager zetten van de verwarmingsketel, etc.

In 2019 is de wijk Wensink-Zuid aangewezen om klimaat adaptief (hemelwater niet meer in het riool afwateren) in te richten en is er ook over gesproken of de wijk gelijk van het gas af kan, omdat de straten dan toch open liggen. Dit laatste bleek toch te vroeg en is niet eerder mogelijk dan rond 2030.

In de visie van de gemeente werd gesproken over een warmtenet, maar daar waren de bewoners van de wijk niet enthousiast over. Daarom is er nu een participatie op gang gekomen en is het de bedoeling dat wijkbewoners in Wensink-Zuid op gelijkwaardig niveau, samen met de raad en met andere betrokken partijen, verkennen hoe zij van aardgasverwarming naar duurzame warmtebronnen willen overstappen.

De bewoners van de wijk zijn zich er zeer goed van bewust dat, als zij niet meepraten, de gemeente een keuze gaat maken. Door mee te praten kunnen zij mogelijk invloed uitoefenen op de besluitvorming.

Kijk voor meer informatie op de website van Energie van Borne

Kijk voor meer informatie op de Facebook pagina van Energie van Borne

Kijk meer video’s uit Borne

Volg het nieuws uit Borne

Met medewerking van: Erna Binnendijk, Hans Dekker, Reiny Klaassen, Wim van Ofwegen, Gerard van Os, Milad Rezek, Michel van der Voort, Stijn Wiemerink

Met dank aan wijkcentrum de Letterbak
Een productie van RTV Borne