VIDEO Interview Karin Scholten

RTV Borne in gesprek met Karin Scholten, fractievoorzitter van oppositieleider GB90, over haar beeld bij hulp aan kinderen met een beperking en hun gezinnen.

In de raadsvergadering van 18 april stonden leerlingenvervoer voor leerlingen met een beperking en de Startnotitie Inclusieagenda op de agenda. Bij het eerste onderwerp heeft GB90 met andere partijen een amendement ingediend, dat is aangenomen. Bij de Inclusieagenda was de stemming voor de motie van onder andere GB90 9 tegen 9.

Tekst Leerlingenvervoer op de website van de gemeente: ‘De huidige Verordening Leerlingenvervoer gemeente Borne dateert van 2003. De afgelopen jaren zijn er diverse ontwikkelingen geweest waardoor de verordening niet meer aansluit bij deze ontwikkelingen.’

De tekst van de Inclusieagenda op de website van de gemeente luidt: In het ‘Borns Akkoord 2022-2026 Samen toekomstbestendig’ heeft de gemeenteraad het college de opdracht gegeven uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap of chronische ziekte en een inclusieagenda op te stellen die zorgt dat iedereen mee kan doen, ook mensen met een beperking. In de startnotitie is het proces omschreven dat gevolgd zal worden om te komen tot een Lokale Inclusie Agenda.

Karin Scholten was vorige week in de raad behoorlijk fel: “hoe kan de gemeente gezinnen zo in de kou laten staan”. RTV Borne in gesprek met Karin Scholten, fractievoorzitter van oppositieleider GB90, over haar beeld bij hulp aan kinderen met een beperking en hun gezinnen.

Kijk voor meer informatie op de website van GB90 Borne

Kijk meer video’s uit Borne

Volg de politiek uit Borne

Volg het nieuws uit Borne

Met medewerking van: Erna Binnendijk, Jan Stoop, Hans Dekker, Reiny Klaassen, Wim van Ofwegen, Gerard van Os, Milad Rezek, Rafael Bisaku, Michel van der Voort
Met dank aan wijkcentrum de Letterbak
Een productie van RTV Borne