VIDEO In gesprek met Nicole Olde Meule

Nicole Olde Meule is directeur-bestuurder van de stichting Kinderopvang Borne en vertelt hierover.

De kinderopvang of BSO (buitenschoolse opvang) probeert een rol te spelen in de ontwikkeling van kinderen. Borne kent 6 locaties; Wensinkhof, De Wingerd, Veste, De Optimist, De Horsten en BSO ‘t Woolderik.

Er is kinderopvang van nul tot vier jaar, peuteropvang van 2,5 tot vier en buitenschoolse opvang van vier tot 13 jaar. Naast het gewone onderwijs worden kinderen opgevangen in de buitenschoolse opvang. Niet zozeer om te begeleiden in leerachterstanden, maar er is wel veel aandacht voor hun sociale ontwikkeling, het spelen met elkaar en het versterken van eigen zelfbeeld.

Elk centrum werkt volgens een eigen pedagogisch werkplan gericht op kinderopvang met geborgenheid, avontuurlijk (buiten)spelen en gezonde voeding. Dat is terug te vinden in de OuderApp. De methode startblokken wordt onder andere gebruikt om de taalvaardigheid te verbeteren.

De Wingerd ligt in de diverse wijk Letterveld, met veel verschillende soorten achtergronden en culturen. In verhouding zijn er bij deze opvang meer zorgvragen en laaggeletterdheid dan in andere wijken.

Kijk voor meer informatie op de website van Kinderopvang Borne

Kijk voor meer informatie op de Facebook pagina van Kinderopvang Borne

Kijk meer video’s uit Borne

Volg het nieuws uit Borne

Met medewerking van: Lilian Berends, Erna Binnendijk, Hans Dekker, Afshin Esfandiar, Reiny Klaassen, Wim van Ofwegen, Gerard van Os, Milad Rezek, Michel van der Voort, stagiairs RTV Borne
Met dank aan wijkcentrum de Letterbak
Een productie van RTV Borne