VIDEO in gesprek met de wijkcoach en wijkbeheerder van Welbions

Wijkcoach Ineke Wierts en wijkbeheerder Gerrit Kruize van Welbions praten over wat zij bij en voor Welbions doen.

Hun werk bij Welbions bestaat bijvoorbeeld uit het oplossen van problemen: van een burenruzie, tot geluidsoverlast, een tuin die er niet uitziet of mensen met verward gedrag. Zowel Ineke als Gerrit heeft binnen Welbions een eigen taak, maar er komt ook veel samen. Als bijvoorbeeld een tuin verwaarloosd is, blijken er vaak nog wel meer problemen ‘achter de voordeur’ te spelen. Zij gaan dan samen een gesprek aan met bewoners.

Hoewel Wierts en Kruize verbonden zijn aan Welbions, hebben zij ook veel contact en samenwerking met Wijkracht. En werken zij ook wel veel met hen samen op sociaal gebied.

Kijk voor meer informatie op de website van Welbions

Kijk meer video’s uit Borne

Volg het nieuws uit Borne

Met medewerking van: Lilian Berends, Erna Binnendijk, Hans Dekker, Afshin Esfandiar, Wim van Ofwegen, Gerard van Os, Milad Rezek, Caroline de Roode, Michel van der Voort, stagiairs RTV Borne
Met dank aan wijkcentrum de Letterbak
Een productie van RTV Borne