VIDEO Het nieuwe dorpsgevoel in Zenderen

Voorzitter Jan Kruidenier van de dorpsraad Zenderen, is blij met de plannen voor de Vloedbeltverbinding: nu kan de dorpskern nieuw leven worden ingeblazen.

Jan Kruidenier is voorzitter van de dorpsraad van Zenderen en nu er plannen zijn voor een nieuwe Vloedbeltverbinding, waardoor de verkeersproblemen door Zenderen bijna zijn opgelost, kunnen er initiatieven worden genomen om de dorpskern nieuw leven in te blazen.

Hij vertelt er enthousiast over en blijkbaar hebben ze het slim aangepakt om de bewoners erbij te betrekken. Een landelijk bureau heeft plannen uitgewerkt in ‘Proatplaten’, waarop de voorwaarden te zien zijn om het dorp weer een levendige kern te geven. De voorstellen zijn door de inwoners uitvoerig besproken en ze werden enthousiast, zodat jongeren in het dorp lijven en men bereid is om hun boodschappen weer in het dorp te doen. Nieuwe initiatieven en verbindingen die de Zenderense gemeenschap doet opleven

Kijk voor meer informatie op de website van Dorpsraad Zenderen

Kijk voor meer informatie op de Facebook pagina van Dorpsraad Zenderen

Kijk meer video’s uit Borne

Volg het nieuws uit Borne

Volg het nieuws uit Borne

Met medewerking van: Erna Binnendijk, Eelco van den Kerkhoff, Reiny Klaassen, Gerard van Os, Milad Rezek, Mohammad Alhwedi, Stijn Wiemerink, Michel van der Voort
Tekst: Jaap Besteman
Met dank aan wijkcentrum de Letterbak
Een productie van RTV Borne