VIDEO Formateur Joop Wikkerink geeft de pijp aan Maarten

Formateur Joop Wikkerink stopt omdat zijn positie onmogelijk is gemaakt.

Formateur Joop Wikkerink heeft een brief gestuurd aan de gemeenteraad van Borne, waarin hij aangeeft te stoppen als formateur: “Vooral het gegeven dat ik op maandagavond door de CDA-fractie eerst werd uitgenodigd om persoonlijk een toelichting te ontvangen op hun besluit om niet in een samenwerking met GB90 en GL/PvdA te stappen, binnen een uur gevolgd door de mededeling dat er in dat weekend afspraken gemaakt zijn om een college van CDA, VVD, Borne nu te vormen maakte mijn positie onmogelijk. [ ] Ik wil mijn formatie-opdracht met onmiddellijke ingang teruggeven.”

De fotmateur schrijft verder in zijn brief: “Ik wil u wel melden dat ik zorgen heb over de onderlinge en politieke verhoudingen in uw raad. Ik heb geprobeerd daar voorstellen voor verbeteringen in aan te brengen door het gezamenlijk werken aan het raadsprogramma ‘Borne Akkoord’, door geschillen uit het verleden uit te praten en op te lossen, en door te proberen u onderling afspraken te laten maken over cultuur en structuur hoe met elkaar om te gaan. Ik heb het gevoel dat dat onvoldoende gelukt is. Door de handelwijze van VVD, CDA en Borne Nu is er naar mijn idee onnodig een situatie ontstaan die weer terugkeert naar het ‘oude denken’ van coalitie-oppositie, door hen overlegd in de beslotenheid. Ik hoop wel dat u een modus vindt om verbinding te blijven zoeken en om samen te werken aan bestuurlijke vernieuwing en openheid en het beste voor Borne.”

Integraal verslag van de bijeenkomst met de fractievoorzitters

De formateur heeft de fractievoorzitters woensdagmiddag 15 juni uitgenodigd voor een overleg over deze brief in de raadzaal in het gemeentehuis van Borne. Tijdens de bijeenkomst werden enkele harde verwijten geuit over de gang van zaken rond de formatie. Maar ook wezen verschillende fractievoorzitters op het door alle fracties onderschreven ‘Borne Akkoord’ als een gezamenlijke basis voor de toekomst.

Kijk mee naar de integrale verslag van deze bijeenkomst.
NB bij sommige insprekers was op het moment van inspreken de microfoon helaas niet aangezet, waardoor het geluid soms ontbreekt.

Meer over politiek in Borne

Kijk meer video’s uit Borne

Volg het nieuws uit Borne

Met dank aan de gemeente
Een productie van RTV Borne