Versneld bouwen en wonen (o.a. flexwonen) stap dichterbij

Op 30 mei buigt de gemeenteraad zich over de ontwikkellocaties ‘Versneld bouwen en wonen (o.a. flexwonen)’.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 25 april voorlopige ontwikkellocaties aangewezen voor versneld bouwen. Aan de raad wordt gevraagd deze keuze vast te stellen. Daarmee komt de realisatie van woningen voor mensen in Borne met een acute woonbehoefte een stap dichterbij.

In Borne zijn nog dit jaar 51 sociale huurwoningen nodig. Deze woningen zijn bedoeld voor inwoners van Borne met een dringend huisvestingsprobleem, de zogeheten spoedzoekers. Naar aanleiding van het ‘Startdocument Flexwonen’ is een eerste locatieverkenning uitgevoerd om onderzoekslocaties te inventariseren. Hieruit zijn vijf onderzoekslocaties naar voren gekomen waarvoor luistersessies zijn georganiseerd.

Uitkomst luistersessies

De luistersessies zijn goed bezocht en er is een duidelijk geluid opgehaald uit de samenleving over alle locaties. Veel inwoners zien de noodzaak van versneld plaatsen van (flex)woningen en willen meedenken over hoe deze het beste geplaatst kunnen worden. Veel omwonenden vinden spreiding van het aantal (flex)woningen, permanent bouwen waar mogelijk en het in lijn handelen van de gemeente volgens gewekte verwachtingen, erg belangrijk. Verder zijn veiligheid, onderhoud van de directe omgeving en sociale cohesie onderwerpen waar omwonenden van alle locaties aandacht voor vragen.

Ontwikkellocaties

Met de uitkomst van de luistersessies en het verdere ruimtelijk onderzoek zijn keuzes gemaakt over welke potentiële locaties afvallen en welke locaties worden ontwikkeld. Locatie Ridderspoortje blijft vooralsnog een onderzoekslocatie. Een besluit hierover volgt zodra er meer bekend is over de ontwikkelingen van het integraal plan inzake de Jan Ligthartschool. Op basis van alle inbreng kiest het college voor de volgende ontwikkellocaties inclusief type en aantal woningen:

Bornsche Maten

  • Goudbes: 6 permanente sociale huurwoningen voor spoedzoekers.
  • Maten 3B: 20 permanente sociale huurwoningen voor spoedzoekers, over de locatie verdeeld.

Kern Borne

  • Tichelkampweg: 20 á 24 tijdelijke (flex)woningen voor spoedzoekers.

In de eerste locatieverkenning is Sonnebeld op de Bornsche Maten naar voren gekomen als mogelijke geschikte locatie. Deze locatie is komen te vervallen als ontwikkellocatie, omdat aanpassing van het oorspronkelijke plan meer tijd kost.
Tijdens de luistersessies zijn ook alternatieve locaties aangedragen voor het versneld plaatsen van (flex)woningen. Deze locaties zijn gescreend en worden later verder onderzocht.

Vervolg

De raad maakt 30 mei de uiteindelijke keuze over deze ontwikkellocaties en de bijbehorende woningaantallen. Omwonenden, die hebben meegedacht over de ontwikkellocaties, worden vervolgens uitgenodigd voor een bijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst geeft het projectteam een toelichting over de gemaakte keuzes en over het verdere traject. Ook kunnen inwoners zich op dat moment aanmelden voor de klankbordgroepen die vervolgens van start gaan.
Voor de locaties op de Bornsche Maten worden geen klankbordgroepen opgericht omdat dit permanente en dus reguliere bouw betreft, net als elders in de Bornsche Maten.

Foto: Conceptenboulevard, aanbieder: Barli

Kijk voor meer informatie op de website van de Gemeente Borne

Volg de politiek uit Borne

Volg het nieuws uit Borne