Verklaring van wethouder Arno Spekschoor over werkwijze AZC Azelo

Ik wil een wethouder zijn die praat mèt mensen in plaats van over mensen.

VERKLARING 19-1-2022

Vooraf:

 1. Ik kies heel bewust deze bestuursstijl. Het is makkelijk om vanachter een bureau ingrijpende beslissingen te nemen als lid van het college van B en W. Ik wil graag de mensen begrijpen en in de ogen kunnen kijken, hoe zaken bij hen vallen.
 2. Het is daarom ook mogelijk, dat ik ongewild in een kwetsbare positie terecht kom. Dat neem ik dan maar voor lief. Echt met mensen in contact komen, ook al betreft het een precair onderwerp, zal en wil ik blijven doen. Anders verschanst elke bestuurder zich achter het bureau en zo zal en wil ik niet werken.
 3. Ik heb, net als de CDA fractie, behoefte om te vernemen hoe zaken beleefd worden. Net als het CDA heb ik daarom contact gezocht met de omwonenden van het voormalig AZC Azelo. Ook al is het niet mijn portefeuille.

Inhoud:

 1. Het idee om op persoonlijke titel met de buurt te gaan praten over mogelijk vluchtelingenopvang is ingegeven door:
  a. Het gegeven, dat er in de CDA achterban ook krachten zijn, die een positieve grondhouding hebben inzake vluchtelingenopvang. Zeker als het gaat om Afghaanse vluchtelingen. Ik ben bekend met de humanitaire motieven;
  b. Ik vond het als relatief nieuwe wethouder in Borne wenselijk om meer inzicht en gevoel te krijgen met dit onderwerp en te vernemen hoe de buurt daarin staat;
  c. Mijn zorgen in hoeverre hogere overheden wel/niet kunnen ingrijpen. Het was mijn intentie om dilemma’s met de buurt te delen. Wat zou in deze verstandig zijn? Kunnen we een mogelijke aanpak kiezen om hogere overheden buiten de deur te houden.
 2. Op 8 september 2021 gaf de burgemeester Jan Pierik aan, dat hij het goed vond dat ik op persoonlijke titel met de buurt zou gaan praten.
 3. Op 9 september 2021 is dit idee met de CDA fractie besproken en akkoord bevonden. Ook zij deelden de opvatting, dat er echt met de buurt hierover gesproken moest worden.
 4. Op 10 september 2021 heb ik de buurt benaderd om een afspraak te maken. Ik had het gevoel, dat een mogelijk verzoek van het COA binnen afzienbare tijd te verwachten zou zijn. De druk was namelijk erg hoog.
 5. Ik heb in die periode burgemeester Jan Pierik geïnformeerd over het moment, dat ik naar de buurt zou gaan om daar indien mogelijk rekening mee te houden. Tevens tipte hij mij om ook contact op te nemen met Wim Jansen van SGA. Maar de heer Jansen wenste geen afspraak met mij.
 6. Op donderdagavond 16-9 heb ik een zeer emotioneel gesprek gehad met de buurt. IK WAS OP DAT MOMENT ABSOLUUT NIET OP DE HOOGTE VAN HET FORMELE VERZOEK.
 7. Op vrijdagmiddag 17-9 werd ik geconfronteerd met het formele verzoek. Ik werd hierdoor compleet overvallen.
 8. Gelet op deze gang van zaken heb ik mezelf afgevraagd of ik nog onderdeel wil zijn van het systeem in Borne. Begin oktober 2021 lag mijn ontslagbrief klaar. Ik heb dit voornemen indringend besproken met de fractievoorzitter van het CDA. Gelet op diverse grote belangen in andere dossiers, zoals onderwijshuisvesting Bornse Maten en gemeentebegroting, heb ik besloten dit uiteindelijk niet te effectueren.
  Tenslotte ben ik een wethouder van buiten, die in coronatijd aan het werk gegaan is in gemeente Borne. In het college zitten ervaren wethouders. Het is voor mij zoeken, welke werkwijze e.d. in Borne gangbaar zijn. Daarbij wil ik niet weglopen voor mijn eigen rol en verantwoordelijkheid

Arno Spekschoor
Wethouder gemeente Borne

Volg de politiek uit Borne

Volg het nieuws uit Borne