Twents samenwerkingsinitiatief gelanceerd op Wereld Alzheimerdag

Het LangerThuisPakket is bedoeld voor mensen met Alzheimer/dementie en Niet Aangeboren Hersenletsel.

Op Wereld Alzheimer Dag, maandag 21 september, hebben Stichting Informele Zorg Twente en Stichting Thuisteam Twente het LangerThuisPakket gelanceerd voor mensen met Alzheimer/dementie en Niet Aangeboren Hersenletsel. In het pakket zijn de getrokken lessen uit de corona-crisis verwerkt. Met een mix van mantelzorgondersteuning, zorgadvies en de inzet van innovatieve technologie willen de initiatiefnemers vroegtijdig mensen informeren en zo de kwaliteit van leven thuis voor de zorgvrager én mantelzorgers verbeteren en verduurzamen.

“We hebben gezien wat Corona met mensen heeft gedaan tijdens de lockdown. Mensen met dementie vereenzaamden doordat de dagbesteding en een deel van de zorg wegvielen. Maar ook mantelzorgers die overbelast raakten. Dat willen we met het LangerThuisPakket voorkomen”, aldus Lieneke Bolhuis, de bestuurder van SIZ Twente. Met een bijdrage van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontwikkelde de Twentse organisatie voor mantelzorgondersteuning het LangerThuisPakket. Dit gebeurde in samenwerking met Thuisteam Twente, de zorgorganisatie die al jaren ervaring heeft met het in huis organiseren van zorg en ondersteuning en daarbij ook de mantelzorgers betrekt. “Door vroegtijdig bij mensen die net een diagnose hebben gekregen aan tafel te zitten, hopen we nog gebruik te kunnen maken van de leerbaarheid”, zegt Gert Mensink, de bestuurder van Thuisteam Twente. “Met casemanagement dementie, maar ook eenvoudige technologie zoals een simpele telefoon, een personenalarmering, een andere koffiezetter. Het zijn van die kleine dingen die het leven van zorgvragers én hun mantelzorgers makkelijker kunnen maken”.

Bolhuis vult aan: “En hiermee houden mantelzorgers het ook langer vol en dat is belangrijk, want te vaak zien we dat zij te lang doorgaan en dan zelf vastlopen”.

Het LangerLevenPakket past ook binnen de doelstellingen van het Nationale Strategie Dementie die op Wereld Alzheimerdag wordt gepresenteerd:

• dat de ondersteuning en zorg voor mensen thuis beter aansluit op wat mensen met dementie en hun mantelzorgers zelf willen en nodig hebben;
• verbetering van de participatie (langer meedoen) van mensen met dementie in de samenleving;
• verbetering van de veerkracht en volhoudtijd van mantelzorgers;
• verbetering van kwaliteit van leven van bewoners in verpleeghuizen door persoonsgerichte afspraken (wat wil deze persoon zelf, wat heeft hij/zij nodig).

De noodzaak van het LangerThuisPakket wordt ondersteund door de uitkomsten van de tweejaarlijkse Dementiemonitor, hieruit bleek in 2018:

• 1 op de 8 mantelzorgers van mensen met dementie voelt zich zwaar belast of overbelast.
• Bijna de helft van de mantelzorgers die deelnamen gaf aan dat de zorg voor hun naaste vooral op hen neerkomt.
• 1 op de 5 mantelzorgers zegt geen ondersteuning te ontvangen van familie, vrienden, buren of kennissen bij de zorg voor hun naaste.
• Mantelzorgers zijn 2 keer zo eenzaam als de gemiddelde Nederlander.
• De helft van de mantelzorgers geeft aan dat ze niet wisten dat ze recht hadden op een casemanager dementie.

Het LangerThuisPakket is er voor iedereen in Twente die te maken krijgt met Alzheimer/dementie en/of Niet Aangeboren Hersenletsel. Het pakket bestaat uit voorlichting, praktische ondersteuning en kan aangevuld worden met deelname aan cursussen, maar ook met innovatieve technologie. Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met SIZ Twente. Telefoon: 085-7731720 of mail: info@siztwente.nl