‘t Iemnschelf en Het Prisma gaan samen voor Kindgericht Onderwijs

De twee basisscholen ’t Iemnschelf en Het Prisma gaan fuseren.

Nieuwe directeur ziet fusie met vertrouwen tegemoet

“De aanloop naar de fusie van ‘t Iemnschelf en Het Prisma loopt voorspoedig’, aldus Gerben Ottink. ‘En dat ondanks de Corona-perikelen die veel hebben gevraagd van zowel van onze leerlingen, leerkrachten als hun ouders.” Ottink, is sinds 1 augustus directeur van beide scholen. Als directeur geeft hij dagelijks leiding aan beide scholen en heeft hij onder andere de opdracht gekregen om de scholen met ingang van het nieuwe schooljaar 2022-2023 te fuseren tot een nieuwe school op de Stroom Esch.

Inmiddels is Gerben Ottink een half jaar werkzaam op beide scholen en zijn er mooie stappen gemaakt richting de fusie. Ottink: ‘Vanaf mijn eerste dag heb ik geprobeerd beide scholen zoveel mogelijk als één geheel te zien. Op dit moment zijn we, zeker onderwijskundig gezien nog 2 scholen met ‘eigen’ leerlingen en ‘eigen’ leerkrachten maar wat samen kan, doen we samen. Zo is ervan af het begin van het schooljaar een managementteam. Verder zijn alle overleggen en studiemiddagen gezamenlijk, vergaderen de ouderraden en medezeggenschapsraden al gezamenlijk en dat is wellicht nog wel het belangrijkste: proberen we (voor zover corona dat toe laat) ook zoveel mogelijk activiteiten voor de leerlingen nu al gezamenlijk te doen. Ik zie ook dat de teams geleidelijk naar elkaar toe groeien en dat er meer en meer gebruikt wordt gemaakt van elkaars kennis en ervaring. We hebben het met elkaar steeds minder over wij en zij maar steeds vaker over ons en onze nieuwe school.’

Na een beginperiode is de school ook meteen gestart met het nadenken over de visie. ‘Ik vind het belangrijk dat we als team werken vanuit een duidelijke gezamenlijke visie en vanuit die visie de keuzes maken voor ons onderwijs. We hebben het afgelopen half jaar dan ook veel tijd en energie gestoken om vanuit onze gezamenlijke verlangens een krachtige, kernachtige visie vast te stellen. Voor de voorjaarsvakantie hebben we die ook gedeeld met de ouders van onze leerlingen en sinds deze week staat hij ook op de websites van onze scholen. Vanuit onze visie hebben we een keuze gemaakt voor het onderwijsconcept voor onze nieuwe school: Kindgericht Onderwijs.’

Kindgericht onderwijs

“Bij Kindgericht Onderwijs staat de persoonlijke ontwikkeling ook heel erg centraal. Er is daarom ook veel aandacht voor vaardigheden zoals bewuste keuzes maken, reflecteren en samenwerken. Hiermee bereiden we onze leerlingen voor op hun rol in de toekomstige maatschappij. Kindgericht Onderwijs gaat ook uit van de eigen competentiebeleving en kwaliteiten. Dit wil in feite zeggen dat we kijken naar de ontwikkeling van de leerling zelf, zonder die ontwikkeling te vergelijken met die van klasgenoten of ‘de gemiddelde’ leerling. Een kind ontwikkelt veel sneller nieuwe vaardigheden als het een duidelijk beeld van zichzelf heeft. Leerlingen voelen zich verantwoordelijk en eigenaar van hun eigen ontwikkeling, eigenaarschap heet dat met een mooi woord. En ook samenwerken oftewel coöperatief leren en onderzoekend leren nemen een belangrijke plek in binnen het onderwijs. De leerkracht is dan niet meer diegene die altijd de leerstof overbrengt op de leerling, maar meer een begeleider of coach die de leerling begeleidt in zijn of haar leerproces. Het mooie van het concept Kindgericht Onderwijs is dat je dat concept stap voor stap in kunt voeren en per schooljaar kunt kijken wat de volgende stappen zijn die je daar als school in wilt maken.”

Kijk voor meer informatie op de website van ‘t Iemnschelf

Kijk voor meer informatie op de website van Het Prisma

Volg het nieuws uit Borne