Subsidie voor Bornse textielproject ‘de Rode Draad’

Toerismemanager Corine Hofstra: “Hiermee zetten we Borne op de kaart!”

De Stichting Beleef Boeiend Borne heeft van het Cultuurfonds Overijssel een algemene bijdrage van 5000 euro gekregen voor het textielproject ‘de Rode Draad’. De Stichting Beleef Boeiend Borne is de penvoerder en organisator van dit project, dat wordt uitgevoerd door het Borns Textiel Collectief, een bonte verzameling van Bornse organisaties op het gebied van kunst, cultuur, historie en marketing.

Textiel is onlosmakelijk verbonden met Twente. Grote textielfabrieken domineerden de kernen van vele steden en dorpen in de vorige eeuw. Duizenden werknemers passeerden dagelijks de fabriekspoorten, werden geroepen door de gillende fluiten die het begin en het eind van de werktijd aangaven. Textiel behoort tot de rijke historie van Twente. Het is daarom dat komend jaar het Textiel Festival 2021 opgezet gaat worden. Een evenement waaraan veertien gemeentes hun medewerking gaan verlenen.

Ook Borne doet uiteraard mee. Er wordt onder meer gedacht aan theatervoorstellingen, een foto-expositie, verhalen van textielarbeiders, een modeshow en exposities van textiele werkvormen. Toerismemanager Corine Hofstra zegt over het Textielproject: “Hiermee zetten we Borne op de kaart!”

In Borne domineerde de textielfabriek Spanjaard decennia lang het sociale en maatschappelijke leven. Tijdens de gloriedagen van de fabriek werkten er ruim 2300 mensen. Ze woonden in huizen van de fabriek aan het Spanjaardsplein, de Damaststraat, Spinnerstraat of Nijverheidsstraat. Ook wel de Spanjaardswijk genaamd. Alleen de straatnamen zijn gebleven, een stille herinnering aan de textieltijd in Borne. Hoogste tijd om dit roemrijke verleden weer eens op te poetsen. Textiel zal komend jaar de rode draad vormen.

kijk voor meer informatie op de website van Visit Borne

Tekst: Michel van der Voort, met dank aan Annemarie Haak
Bij de foto: Luchtfoto van de textielfabriek Spanjaard (foto: Heemkunde Vereniging Borne)