Subsidie voor afkoppelen regenwater

De Gemeente Borne wil inwoners stimuleren om regenwater af te koppelen van het riool en stelt
daarom een subsidie beschikbaar.

Het klimaat verandert. Die klimaatverandering zorgt steeds meer voor uitersten: het wordt
alsmaar warmer en het regent steeds heviger. De gevolgen kunnen leiden tot hinder in de
omgeving en zelfs tot overlast in panden. Om nadelige klimaateffecten in de leefomgeving te
beperken stelt de gemeente Borne onder andere geld beschikbaar. Met de subsidie, waarbij per
goedgekeurde regeling € 300,- wordt verstrekt, wordt het voor inwoners makkelijker om mee te
helpen.

Regenwater afkoppelen

Bij het afkoppelen wordt schoon regenwater van vuil afvalwater gescheiden. Daarmee verdwijnt
het regenwater niet langer direct in het riool en wordt voorkomen dat het riool overstroomt. Het schone regenwater kan daarbij eventueel hergebruikt worden.

Subsidie aanvragen

De subsidie is aan te vragen voor de volgende twee regelingen:
1 het afkoppelen van verhard oppervlak zoals daken en bestrating en het daarbij realiseren van een waterberging op eigen terrein zoals een grindstrook of vijver
2 het afkoppelen van het dakoppervlak aan de voorzijde van een woning of gebouw zodat het regenwater opgevangen kan worden in een hemelwatervoorziening in de straat.

Per perceeleigenaar kunnen maximaal twee aanvragen worden ingediend. Het aanvraagformulier voor de subsidie ‘afkoppelen regenwater’ en de voorwaarden zijn te vinden op www.borne.nl.

Regen is schoon water. Normaal gesproken gaat dit water via de regenpijp in de riolering om te worden gezuiverd. Dit is jammer omdat regenwater helemaal niet intensief gezuiverd hoeft te worden. Dit kan efficiënter. Op Groenblauwtwente.nl is te lezen hoe u regenwater in uw tuin kunt verwerken.

Per goedgekeurde regeling wordt € 300,-aan subsidie verstrekt. Met deze subsidie regelt u dat het regenwater in uw eigen tuin wordt verwerkt of afgevoerd. De subsidie dient vóór het afkoppelen aangevraagd te zijn.

Kijk voor meer informatie op de website van de Gemeente Borne

Kijk voor meer informatie op de website van Groenblauwtwente

Volg het nieuws uit Borne