Stichting Borns Noaberschap helpt ondernemers

Financiële steun van Borns Noaberschap voor bedrijven die vanwege corona moesten sluiten.

Midden februari 2021 werd de Stichting Borns Noaberschap in het leven geroepen door verschillende Bornse ondernemers. Deze stichting is speciaal opgericht om bedrijven, die in de problemen zijn gekomen door de corona, financieel te helpen. Bedrijven die vanwege ‘corona’ de deuren (tijdelijk) hebben moeten sluiten, kunnen een beroep doen op financiële steun van de Stichting Borns Noaberschap.

De stichting heeft van de gemeente Borne een mooi bedrag ontvangen. Het geld is bedoeld als compensatie voor bedrijven en ZZP’ers binnen de gemeente Borne die vanwege de coronamaatregelen hun zaak fysiek moesten sluiten en die daardoor tijdelijk hun beroep niet meer konden uitoefenen.

Tot 31 januari hebben onder anderen winkeliers, horeca-uitbaters en ZZP’ers de gelegenheid zich te melden wanneer ze menen aan deze voorwaarden te voldoen. Ze dienen dan een mail te sturen aan noodkreet@bornsnoaberschap.nl. Vermeld daarbij de naam van het bedrijf, een korte toelichting op de bedrijfsactiviteiten en het rekeningnummer. Uiteraard worden alle aanvragen discreet behandeld.

Landelijke ketens zijn van deze actie uitgesloten. De stichting streeft ernaar om in de eerste week van februari de bedragen uit te keren.

Stuur een mail naar bornsnoaberschap.nl

Volg het nieuws uit Borne