Stemmen voor Tweede Kamerverkiezingen

Door het coronavirus zullen de verkiezingen anders gaan verlopen dan voorgaande verkiezingen. Gemeente Borne doet er alles aan om u veilig te laten stemmen.

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer. Door het coronavirus zullen deze anders gaan verlopen dan voorgaande verkiezingen. De gemeente er alles aan om u veilig te laten stemmen. Want elke stem telt! Dit jaar zijn er daarom extra mogelijkheden om uw stem uit te brengen. Zo is een aantal stembureaus al open op maandag 15 en dinsdag 16 maart en kunnen kiezers van 70 jaar en ouder per brief stemmen. Ook mag u drie volmachtstemmen uitbrengen.

Wie mag er stemmen?

U mag stemmen als u Nederlander bent en op 17 maart 18 jaar of ouder bent. Uiterlijk 3 maart ontvangt u thuis een stempas. Met deze stempas en uw legitimatiebewijs kunt u in één van de 15 stembureaus in Borne stemmen.

Bent u na 1 februari in Borne komen wonen? Dan krijgt u uw stempas nog van uw oude woongemeente. U moet ook in uw oude woongemeente stemmen, tenzij u daar een kiezerspas aanvraagt. Met die kiezerspas kunt u dan in heel Nederland stemmen.

Vervroegd stemmen

Mensen met een kwetsbare gezondheid mogen al stemmen op maandag 15 maart of dinsdag 16 maart. Op die dagen zijn daarvoor twee stembureaus geopend. Van een kwetsbare gezondheid is sprake als u extra risico loopt bij een besmetting door het coronavirus. Op de website van het RIVM kunt u vinden of u tot de corona risicogroep behoort.

Briefstemmen

Bent u 70 jaar of ouder en wilt, of kunt u, niet zelf naar het stemlokaal gaan? Dan kunt u ook per brief stemmen. 70-plussers ontvangen hiervoor een stempluspas en een aparte brief met het briefstembiljet. In de brief staat ook precies hoe het werkt. Het stemmen per brief is uiteraard geen verplichting.

Volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie, kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. U kunt iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont, door de achterkant van uw stempas in te vullen. Dit kan nog op de verkiezingsdag zelf.

Wilt u iemand machtigen die niet in Borne woont, vraag dan een schriftelijke volmacht aan. Dat kan uiterlijk tot 12 maart 17:00 uur.

De persoon die wordt gemachtigd om voor u te stemmen, de gemachtigde, mag bij de komende Tweede Kamerverkiezing maximaal drie volmachten meenemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Gezondheidscheck

Gaat u in een stemlokaal stemmen dan moet u van tevoren een gezondheidscheck doen. U ontvangt de gezondheidscheck bij uw stempas. De gezondheidscheck bestaat uit een aantal vragen over het coronavirus. Als u alle vragen uit de gezondheidscheck met ‘nee’ kunt beantwoorden, mag u naar het stemlokaal.
Als u één van die vragen met ‘ja’ moet beantwoorden, dan wordt u gevraagd om niet te gaan stemmen in het stemlokaal. U kunt dan via uw stempas iemand machtigen om uw stem voor u uit te brengen. Op de achterkant van uw stempas leest u hoe u dat doet.

In het stembureau moet u, net als in alle openbare gelegenheden, een mondkapje dragen, tenzij u onder de uitzonderingsregeling valt en dit aan kunt tonen. Volg de regels zoals die zijn aangegeven in het stemlokaal op zodat iedereen veilig kan stemmen.

Wilt u meer informatie over het stemmen, kijk dan op de onderstaande websites:

hoewerktstemmen.nl
www.elkestemtelt.nl
verkiezingskrant in gewone taal
Of ga naar Bestuur – Verkiezingen en stemmen.

Een productie van RTV Borne