Stabiel beeld in coronacijfers Borne zet door

Percentage positief geteste mensen stijgt wel.

Elke week kijkt RTV Borne terug naar trends in de cijfers van corona in Borne en vergelijkt de situatie met de Twentse en landelijke situatie. Hier worden vier indicatoren voor gebruikt: het aantal positieve tests, het percentage positieve tests, het aantal virusdeeltjes in rioolwater en de sterftecijfers en ziekenhuisopnames.

Iets minder positief geteste Bornenaren dan vorige week

In de week van van 6 tot en met 11 april zijn bij het RIVM 40 meldingen van positief op COVID-19 geteste Bornenaren binnengekomen. Dat zijn er drie minder dan vorige week en zo’n negen minder dan het gemiddelde van de afgelopen vier weken.

Omgerekend waren in Borne 172 meldingen per 100.000 inwoners. Dat is minder dan het landelijke en het Twentse gemiddelde (Twente 207 per 100.000 inwoners, Nederland 288).

Vier van de veertien gemeenten in Twente telden iets minder besmettingen per 100.000 inwoners dan Borne.

Percentage positief geteste mensen in Borne stijgt weer wat door

Van alle Bornenaren die zich van 5 tot en met 11 april hebben laten testen in een teststraat van de GGD was deze week 7,7 procent positief. Dat was vorige week nog 6,6 procent en de week daarvóór 5,9 procent. Wel ligt dit cijfer nog onder het gemiddelde van Twente (9,3 procent). Voor Nederland geeft Rijksoverheid een percentage van 9,6 procent.

In Twente zijn de afgelopen week de meeste tests uitgevoerd in de leeftijdscategorie 20 tot en met 29 jaar. Het percentage positief getesten was het hoogst in de categorie 50 tot en met 59 jaar, gevolgd door de categorie 70 plus.

Minder virusdeeltjes in rioolwater dan vorige week

Deeltjes van het coronavirus zijn vaak op te sporen in ontlasting. Het rioolwater bij zuiveringsinstallaties wordt getest op de virusdeeltjes. Het dashboard van Rijksoverheid meldt voor Borne dat in de week van 5 tot en met 11 april afgerond 113 virusdeeltjes zijn aangetroffen (per 100.000 inwoners, x 100 miljard). Dat is minder dan een week eerder en ook minder dan in geheel Twente. Voor geheel Nederland geldt een nog hoger cijfer (Twente 182, Nederland 228). Deze deeltjes kunnen iets zeggen over het toekomstig verloop van het aantal besmettingen.

Deze week één aan GGD gemeld sterfgeval uit Borne

Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames dat aan corona wordt toegeschreven zegt iets over de ernst van de situatie.

Bij GGD Twente is afgelopen week één Bornenaar met COVID-19 gemeld die is overleden. Daarvóór was het laatst gemelde sterfgeval door corona in Borne op 13 februari. Voor heel Twente geldt dat er volgens de cijfers de afgelopen week twee patiënten met COVID-19 zijn overleden.

Het werkelijke aantal overleden COVID-19 patiënten is waarschijnlijk hoger, omdat niet alle patiënten getest worden en er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. Van de overleden personen is bekend dat ze corona hadden en zijn overleden, maar het is niet altijd bekend of ze daadwerkelijk aan corona zijn overleden. Er zit vertraging in de dag van overlijden en de dag waarop dit aan de GGD / het RIVM wordt gerapporteerd.

Er is deze week volgens het dashboard van Rijksoverheid ook één Bornenaar vanwege corona in het ziekenhuis opgenomen. Voor heel Twente zijn dat er 39 (inclusief directe opname op IC). Dat zijn er acht meer dan een week eerder. De laatste dagen zijn deze cijfers echter niet compleet, omdat meldingen vertraagd binnenkomen. Sinds 4 februari zijn er twee ziekenhuisopnames van iemand uit Borne gemeld.

Aantal vaccinaties in Twente

De GGD vaccineert vanaf 15 januari het zorgpersoneel dat werkzaam is in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Vanaf 26 januari is de GGD begonnen met het vaccineren van thuiswonende ouderen. GGD Twente meldt dat tot nu toe 60.065 Twentenaren uit bovenstaande groepen een eerste vaccinatie hebben gehad. Tot nu toe zijn 24.578 Twentenaren uit bovenstaande groepen volledig gevaccineerd.

Het vaccineren gebeurt ook door andere partijen dan de GGD. De rijksoverheid geeft een berekend aantal gezette prikken van 3.182.836 voor heel Nederland, tot en met 12 april. Door de prikpauze met AstraZeneca voor mensen jonger dan 60 jaar is onzeker hoeveel prikken met dit vaccin worden gezet. Daarom is per 7 april in de berekening geen AstraZeneca meegeteld.

Risiconiveau in Twente nog steeds Zeer ernstig

Het risiconiveau voor Twente is Zeer Ernstig. Dit geldt voor alle veiligheidsregio’s in Nederland.

Het risiconiveau wordt elke twee weken bepaald op basis van het aantal ziekenhuisopnames en het aantal positieve testen van dat moment. Het risiconiveau is op 30 maart bepaald.

Reproductiegetal voor het eerst sinds weken onder 1

Het meest recente landelijke reproductiegetal is van 25 maart en bedraagt 0,96. Het getal schommelt al weken rond 1, maar komt de laatste tijd vaker boven dan onder 1 uit. 22 februari was de laatste keer dat het getal onder 1 uit kwam. Het reproductiegetal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met COVID-19.

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Borne

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Twente

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Nederland

Bekijk het dashboard van GGD Twente

Bekijk de uitleg van de cijfers van het dashboard van Rijksoverheid

Bekijk de geldende maatregelen

Tekst en graphics: Hans Dekker

Een productie van RTV Borne