Sloop voormalig AZC-gebouw nog steeds niet zeker

Deel van de raad nuanceert het plan om het complex spoedig te slopen. Andere fracties willen nog steeds meer onderzoek naar mogelijke alternatieven.

In februari werd een amendement tot spoedige sloop van het gebouwencomplex aangenomen. Toch blijkt de deur voor het behoud van de gebouwen nog steeds op een kier te staan. Wethouder Michel Kotteman daarover: “Wij zijn op basis van het aangenomen amendement als college uitgegaan van vroegtijdige sloop. Maar er hebben ons ook signalen bereikt om te kijken naar mogelijke initiatieven.” Kotteman geeft aan dat het college hierover een duidelijke uitspraak verwacht van de raad.

CDA, Borne-Nu en VVD zijn duidelijk: handhaving van het amendement tot sloop, met uitzondering van de villa en eventueel een kunstwerk, tenzij voor 30 juni 2021 nog een initiatief voorbijkomt dat te mooi is om te laten lopen.

GB90 lijkt iets minder zeker. Fractievoorzitter Mike de Boer vraagt het college naar de economische waarde van de verschillende gebouwen op het terrein en vraagt of de panden toch goed genoeg zijn om bijvoorbeeld zorg te huisvesten. In het verlengde daarvan vraagt Ernst Jansen (D66) de wethouder de verzoeken die binnen zijn gekomen te beoordelen of ze voldoen aan de wensen van de buurt en de eisen van de gemeente.

SP en GroenLinks-PvdA hebben in februari tegen het amendement gestemd. Waar de fractie van GroenLinks “prima kan leven” met het nieuwe voorstel tot sloop tenzij zich een goed initiatief aandient, blijft de SP het anders zien. Mieke Visser (SP) vindt dat het procesverloop niet zorgvuldig genoeg is gegaan en staat nog achter haar eerdere standpunt dat alle opties beter moeten worden doorgenomen. Tom Verreussel (Voor Borne) vindt het niet zinvol dat er “telkens een gaatje over wordt gehouden” en heeft het gevoel dat de raad telkens in kringetjes blijft ronddraaien.

Kotteman geeft aan dat het college voor de gemeenteraadsvergadering van 20 april het voorstel tot sloop gaat neerleggen, met het besproken voorbehoud dat sloop voorkomen kan worden als zich nog een heel goed plan aandient. Hij benadrukt dat een eventueel goed plan slechts marginaal getoetst zal kunnen worden en er wat het college betreft met kop en schouders bovenuit moet steken. “Maar zeg nooit nooit”, aldus de wethouder.

Volg de politiek uit Borne

Volg het nieuws uit Borne

Tekst: Hans Dekker
Een productie van RTV Borne