Silphie in Borne

Zonnekroon is de Nederlandse naam.

Dit jaar is er voor het eerst Silphie gezaaid op de Zenderense Es. In het eerste jaar wordt het gewas samen met mais gezaaid, omdat het zaaigoed kostbaar is en de opbrengst laag. In het eerste jaar vormt zich alleen de rozet van de plant.

Silphie is een nieuw, multifunctioneel (voeder)gewas op de Nederlandse markt. De bloeiende planten kunnen tot 3 meter hoog worden en bevatten een hoog cellulosegehalte. Het gewas kan worden ingekuild als ruwvoer, is geschikt voor de biovergister, voor CO2-vastlegging en voor de papier- en kartonindustrie.

Silphie, ook wel bekend als zonnekroon, is een bijzonder gewas. Je zaait het één keer, daarna kan het 15 tot 30 jaar blijven produceren. In de winter sterft het af en in het voorjaar komt het weer op. Omdat het tot 2 meter diep wortelt, is het zeer droogtetolerant. De wortels zorgen ook voor een betere bodemstructuur.

Kijk voor meer informatie op de facebookpagina en de website van de Zenderense Es

Meer ondernemersnieuws uit Borne

Volg het nieuws uit Borne