Restafvalcontainers in de wijken

Een container moet gebruikt worden waarvoor hij dient en mag geen vuilnisbelt worden

Of we als bewoners blij moeten zijn met deze ondergrondse containers zal moeten blijken, maar in de afgelopen weken zijn er op diverse locaties in het dorp restafvalcontainers geplaatst. Hier kan men, tegen betaling, restafval storten.

Voor de wijken Oldhof en Reuvekamp is deze container geplaatst bij het plantsoen aan de Bezoenstraat ter hoogte van de T-splitsing Roringstraat/Van Deinsestraat. Voorzitter Theo Lassche verklaart dat er na overleg met de wijkraad ’t Oldhof voor deze locatie is gekozen. “Wij als bestuur zagen liever dat hij aan het Ridderspoor geplaatst zou worden op het grasveldje tegenover de brievenbus, maar de gemeente besliste dat hij aan de Roringstraat geplaatst werd.” Ook deze plek werd akkoord bevonden. Wel waarschuwt de voorzitter voor zwerfvuil. “Als ik zie wat er bij supermarkten gebeurt bij die containers, dan wil ik dat absoluut niet in onze wijk. De container moet regelmatig geleegd worden! Daarbij ga ik ook uit van de sociale controle van de buurtbewoners. Een container moet gebruikt worden waarvoor hij dient en mag geen vuilnisbelt worden!”

tekst en foto met dank aan bornse courant