Eenmalige energietoeslag van €800 aanvragen in Borne is vanaf 9 mei mogelijk

Huishoudens met een laag inkomen in Borne kunnen vanaf maandag 9 mei de eenmalige Energietoeslag van 800 euro aanvragen.

Alle huishoudens met een laag inkomen die bekend zijn bij de gemeente Borne, krijgen het bedrag (of het resterende deel daarvan) automatisch overgemaakt. Overige huishoudens met een laag inkomen, kunnen de energietoeslag aanvragen via de uitvoeringsorganisatie: www.hengelo.nl/energietoeslag.

Huishoudens met een bijstandsuitkering of individuele inkomenstoeslag

Begin april ontvingen huishoudens met een bijstandsuitkering of individuele inkomenstoeslag al een eerste betaling van €500. Omdat deze groep bekend is bij de gemeente, hoeven zij geen
aanvraag in te dienen. Zij krijgen het restbedrag van €300 automatisch overgemaakt.

Huishoudens met een laag inkomen die bekend zijn bij de gemeente

Ook andere huishoudens met een laag inkomen die bij de gemeente bekend zijn, krijgen de Energietoeslag van €800 overgemaakt. De gemeente maakt het geld binnenkort automatisch over op het rekeningnummer dat bekend is bij de gemeente. Het gaat om huishoudens die in 2022:
• een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ
• bijzondere bijstand (inclusief individuele inkomenstoeslag) ontvangen
• een uitkering Bbz-levensonderhoud ontvangen
• een vergoeding ontvangen in het kader van het minimabeleid of
• huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op
grond van artikel 47a van de Participatiewet.

Huishoudens die tot een van deze groepen behoren en die op 1 juni 2022 nog geen toeslag hebben ontvangen, kunnen vanaf die datum zelf een toeslag aanvragen.

Overige huishoudens met een laag inkomen

De overige huishoudens met een laag inkomen, kunnen de €800 vanaf 9 mei zelf aanvragen via www.hengelo.nl/energietoeslag. Aanvragen is mogelijk tot en met 31 december 2022. Bij de
toekenning wordt niet gekeken naar het vermogen van mensen. Zo tellen bezittingen (zoals spaargeld of aandelen) niet mee. Ook hoeven huishoudens niet aan te tonen dat hun
energierekening daadwerkelijk sterk is gestegen.

De volgende huishoudens komen in aanmerking voor de Energietoeslag:

Maximum netto maandinkomen per 1-1-2022 (zonder vakantiegeld):
Alleenstaand/alleenstaande ouder (niet met pensioen) € 1.245 Alleenstaand/alleenstaande ouder (wel met pensioen) € 1.383
Echtpaar/samenwonend (niet met pensioen) € 1.778
Echtpaar/samenwonend (wel met pensioen) € 1.873

Uitzonderingen

De Energietoeslag geldt niet voor jongeren onder de 21, die geen bijzondere bijstand ontvangen voor het voeren van een zelfstandig huishouden en voor jongeren onder de 27 die aanspraak
maken op studiefinanciering. Ook mensen die in een inrichting verblijven en huishoudens die in de basisregistratie zijn ingeschreven met een briefadres, kunnen geen Energietoeslag aanvragen.

Kijk voor meer informatie op de website van gemeente Hengelo

Volg het nieuws uit Borne