Raad en college proberen schot te krijgen in de kwestie AZC-gebouw Azelo

GBA: “We vertrouwen het gewoon niet meer”.

In het Politiek Beraad hebben twee insprekers hun wensen voor de voormalige AZC-locatie in Azelo uit de doeken gedaan en hun kijk op de afgelopen periode geventileerd, gevolgd door een vergadering tussen raad en verantwoordelijk wethouder Michel Kotteman.

Onlogische volgorde

De eerste inspreker was Vincent Staudt. De ondernemer en voormalig bestuurder bij Stichting Akelei lichtte zijn wens toe het terrein in te richten voor exploitatie van een zorg- en welzijnspark. Staudt bracht een aantal steekhoudende argumenten voor zijn plan ten tafel. Maar waarom juist hij dinsdag wel en de andere scenario’s geen stem kregen werd niet duidelijk.

Vervolgens was het woord aan Wim Jansen van Stichting Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo (GBA). Hij gaf aan dat GBA wil dat de bestemming ‘maatschappelijk’ wordt aangepast, omdat onder die noemer veel te veel mogelijk is, waaronder grootschalige activiteiten. En dat wil de stichting niet meer. Daarmee lijkt GBA tegen het plan van de Vincent Staudt te zijn. GBA heeft de voorkeur de bestemming om te zetten naar ‘agrarisch’. Dat kan wat de stichting betreft al op de dag na de eerstvolgende raadvergadering in gang gezet worden.

Dit zijn heldere, concrete standpunten van twee van de betrokken partijen. Maar een logischer volgorde zou zijn dat het college eerst alle opties op een rij zou zetten voor de raad, met inbegrip van hoe ze scoren op door de raad vastgestelde criteria, om daarna alle (of alleen de meest kansrijke) opties de ruimte te geven zichzelf te presenteren. Karin Scholten (GB’90) merkte dan ook terecht op: “Voor onze fractie komt de inspraak heel erg vroeg, gezien de fase waar we nu in zitten.”

“We vertrouwen het gewoon niet meer”

Wel is het verstandig dat de GBA in haar rol van vertegenwoordiger van direct betrokkenen is uitgenodigd om hun ervaringen over de afgelopen periode te delen. Nog los van het feit dat de raadsfracties dat mee kunnen nemen in hun beschouwing, heeft het ook een symbolische waarde: het college laat zien de betrokkenen serieus te willen nemen en transparant te willen zijn richting de raad.

Zoals verwacht gaf de heer Jansen aan dat de recente ervaringen met het college in tegenstelling tot eerder niet positief waren. “We hebben tot eind 2019 heel vaak en heel goed contact met de gemeente gehad. De wethouder heeft tot dat tijdstip uitermate goed met ons gecommuniceerd.” Maar Jansen geeft aan nu te moeten terugkomen op het vertrouwen in het college, waar ook de deal uit 2018 om geen asielzoekers meer op te zullen vangen op was gebaseerd. “De gemeente toonde zich in drie jaar tijd drie keer absoluut onbetrouwbaar. We vertrouwen het gewoon niet meer.”

Dit uit zich ook in de voorkeur van GBA voor bestemming ‘agrarisch’ boven ‘wonen’. De enige reden die GBA voor deze voorkeur geeft, is dat omzetting naar bestemming ‘wonen’ meer tijd kost en de stichting er geen vertrouwen in heeft dat zo’n lang traject met de gemeente tot een goed einde komt.

Opvallend ook waren de woorden waar Vincent Staudt mee begon: “Op alle mogelijke manieren heb ik getracht mijn plan onder aandacht van het college te krijgen en hen hierover te informeren. Om voor mij onbegrijpelijke redenen heeft men mij tot op de dag van vandaag inhoudelijk niet te woord willen staan.”

Vervolg

Na de twee insprekers werd er voor de raad ruim een uur tijd ingepland voor weer heel veel vragen, opmerkingen en adviezen aan verantwoordelijk wethouder Michel Kotteman. Waar in de vergadering van vorige week werd teruggekeken op wat er allemaal gebeurd was, was dinsdag vooruitkijken het motto.

Na drie lange vergaderingen over dit onderwerp (afgelopen dinsdag, vorige week dinsdag en 30 november) wordt het tijd voor het college de voortgang erin te krijgen en de raad daar goed in mee te blijven nemen. Temeer omdat in het voorjaar andere zware, uitgestelde, dossiers als het Wooldrik en het totaalplan infrastructuur liggen te wachten. Maar of dit Politiek Beraad veel vorderingen heeft gebracht is de vraag. Dat zal blijken tijdens de raadsvergadering van 2 februari. Dan staat het onderwerp weer op de agenda en is er, anders dan in een Politiek Beraad, ruimte voor eventuele politieke besluitvorming.

Kijk voor meer informatie op de website van GBA

Kijk hier voor meer over Politiek in Borne

Tekst: Hans Dekker
Een productie van RTV Borne