Preventief bestrijden processierups van start

Afhankelijk van het weer, start in de gemeente Borne eind april de eerste ronde van de bestrijding van de eikenprocessierups.

De gemeente Borne gaat ook dit jaar de eikenprocessierups te lijf door preventief te bestrijden. Hiervoor wordt zo veel mogelijk gebruikgemaakt van biologische methoden. Afhankelijk van het weer, start eind april de eerste ronde: de bestrijding met levende aaltjes.

Dat moet ‘s avonds en ‘s nachts gebeuren. Stap twee vindt een paar weken later plaats. Afhankelijk van de locatie wordt er dan met aaltjes of met een bacterie gespoten. De preventieve bestrijding wordt uitgevoerd bij een groot deel van de eiken binnen de bebouwde kom die eigendom zijn van de gemeente.

Met name in de avonduren rijdt er een tractor met spuitkanon stapvoets langs de eiken. Onder hoge druk wordt het middel in de toppen van de bomen geblazen. Dit veroorzaakt mogelijk geluidsoverlast. Het bestrijdingsmiddel is niet schadelijk voor mens en dier. Op de wewbsite van Twentemilieu is meer informatie te vinden over de bestrijding van de eikenprocessierups.

Extra aandacht voor drukbezochte plekken

Drukbezochte plekken, zoals schoolpleinen, krijgen op een later moment (wanneer er al deels blad is gegroeid in de eik) een behandeling met een bacterie, omdat dit middel net wat effectiever is. De andere eiken worden bij de tweede ronde bestreden met biologische aaltjes. Als er vervolgens toch nesten zijn, dan worden die weggezogen.

Net als voorgaande jaren vindt er buiten de bebouwde kom geen bestrijding plaats. Hier moeten vooral de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierupsen hun werk doen, zoals vogels, vliegen, wespen en kevers.

Meer biodiversiteit als alternatieve bestrijding

Bloemrijke bermen, perken en tuinen zijn goed voor de natuurlijke vijanden van de rupsen. Daarom zet de gemeente in op het vergroten van de biodiversiteit, waardoor bloemen, bijen, vlinders en andere insecten meer ruimte krijgen om te overleven. Om de biodiversiteit te bevorderen, worden grotere grasvelden binnen de bebouwde kom minder vaak gemaaid. Ook het inzaaien van bloemenmengsels, het aanplanten van meer bloeiende vaste planten en diverse soorten bomen dragen bij aan de biodiversiteit.

Wat kunnen inwoners zelf doen?

Om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups meer levenskansen te geven, kunnen inwoners ook meehelpen door hun tuin hierop in te richten. Dit kan door een nestkastje op te hangen voor mezen en bloemen mengsels in te zaaien voor een insect vriendelijke tuin.

Kijk voor meer informatie op de website van Twentemilieu

Kijk voor meer informatie op de website van de Gemeente Borne

Volg de politiek uit Borne

Volg het nieuws uit Borne