Peter Spelt Klimaatburgemeester van Borne

Peter Spelt mag zich sinds 31 oktober de Klimaatburgemeester van gemeente Borne noemen.

Nationale Klimaatweek van start

Sinds 31 oktober mag Peter Spelt uit Hertme zich Klimaatburgemeester van de gemeente Borne noemen. Dat maakte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekend als startsein van de Nationale Klimaatweek. De Klimaatburgemeester speelt een belangrijke rol tijdens de Nationale Klimaatweek, door de inwoners van gemeente Borne met een duurzame, klimaatbewust initiatief te inspireren om ook duurzamer en klimaatvriendelijker te leven. Dat is hard nodig om de klimaatdoelstellingen te halen.

Klimaatburgemeester

Een klimaatburgemeester is iemand die zich in zijn of haar gemeente, wijk, of buurt inzet om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat kan een groot initiatief zijn, zoals het opzetten van een duurzame actie in de straat of wijk, maar ook iets kleins. Er zijn in totaal 245 Klimaatburgemeesters in 158 gemeenten.

Peter Spelt uit gemeente Borne is één van hen. Met zijn eervolle benoeming hoopt hij tijdens de Nationale Klimaatweek andere inwoners uit de gemeente te inspireren om ook iets te doen voor een beter klimaat. Peter is veel met het klimaat bezig en hoopt met zijn duurzame voorbeeld mensen in zijn directe omgeving aan te zetten tot actie. Peter is al 25 jaar werkzaam in de bouw. Hierdoor heeft hij veel kennis opgedaan in bouwmethoden en netwerken. Deze kennis zal hij, zowel zakelijk als privé, inzetten voor de verduurzaming van vastgoed. Daarnaast is hij ook vrijwilliger bij verschillende verenigingen.

Speciaal voor zijn benoeming ontving Peter de ‘Nationale Klimaatweekvlag’ die hij de hele week kan ophangen op een plek naar keuze. Zo kan iedereen zien dat hij de klimaatburgemeester is geworden van gemeente Borne.

Nationale Klimaatweek van start

In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55% zijn gedaald, als opmaat naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Deze doelen kunnen alleen worden gehaald als iedereen zich gezamenlijk inzet: overheid, bedrijven, organisaties en alle inwoners van Nederland. Gelukkig gebeurt er al veel in de samenleving. Tijdens de Nationale Klimaatweek (NKW) wil het ministerie van EZK de aandacht vestigen op deze duurzame, klimaatbewuste initiatieven die vanuit de samenleving worden ontplooid.

Dit jaar staat de NKW ook in het teken van energiebesparing. De NKW vindt plaats van 31 oktober tot en met 6 november en wordt landelijk afgetrapt door de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten. Tijdens een speciale bijeenkomst gaat hij in gesprek met alle
Klimaatburgemeesters en Klimaatsupporters. Gedurende de Nationale Klimaatweek worden er vele activiteiten in het hele land georganiseerd om aandacht te vragen voor het klimaat. Het programma is te vinden op

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Volg de politiek uit Borne

Volg het nieuws uit Borne