Passende nieuwbouwlocaties gevonden voor onderwijs Bornsche Maten

De uitbreiding bij de Beekpark biedt ruimte aan drie lokalen en een onderwijsplein.

Er is momenteel onvoldoende permanente onderwijshuisvesting binnen de wijk Bornsche Maten. Naar aanleiding daarvan zijn in goede samenwerking met de scholen en Stichting Brigantijn mogelijkheden voor uitbreiding van basisscholen De Vonder en Beekpark gezocht en gevonden! De Beekpark krijgt, passend binnen het landschappelijke karakter van de school, uitbreiding in de vorm van een Twentse schuur. Voor basisschool De Vonder is een locatie gevonden voor uitbreiding in de nog nieuw te ontwikkelen wijk De Horsten.

Om definitieve onderwijshuisvesting mogelijk te maken, heeft de raad op 15 december 2020 besloten dat er een uitbreiding bij basisschool Beekpark komt en een uitbreiding op een nader te bepalen locatie voor De Vonder.

Beekpark en De Vonder

De uitbreiding bij de Beekpark biedt ruimte aan drie lokalen en een onderwijsplein. Het streven is om de ‘Twentse schuur’ in gebruik te nemen in schooljaar 2022-2023.

De nieuwe uitbreidingslocatie in De Horsten voldoet aan de eisen die Stichting Brigantijn stelt. In eerste instantie leek uitbreiding naast of bovenop de huidige school een optie. Gezien de groei van de school blijkt dat niet haalbaar. Op de nieuwe locatie voor De Vonder is vanaf schooljaar 2023-2024 voldoende ruimte om een nevenvestiging te realiseren voor minimaal tien extra groepen.

Met deze uitbreidingslocaties voor de Beekpark en De Vonder komt in het schooljaar 2023-2024 de permanente de onderwijshuisvesting in de wijk Bornsche Maten weer op peil. Ook als de uitbreiding van de wijk Bornsche Maten met vierhonderd extra woningen doorgaat, biedt de uitbreidingslocatie in De Horsten voldoende groeimogelijkheden voor De Vonder.

Tijdelijke huisvesting

Voor leerlingen van De Vonder wordt op dit moment aan de Goudbes in tijdelijke huisvesting voorzien. Vanaf volgend schooljaar en tot ingebruikname van de nieuwbouw wordt binnen Stichting Brigantijn gezocht naar een oplossing.