Partners Streettriage Twente blijven samenwerken voor betere hulp aan mensen met verward gedrag

“De samenwerking is echt goud waard.”

Ook de komende drie jaar wordt Streettriage Twente ingezet bij meldingen omtrent personen met verward gedrag. De acute dienst Streettriage startte in 2019 als pilot. Vanaf 2021 wordt Streettriage Twente regulier gefinancierd. De verlenging van drie jaar biedt de mogelijkheid om de Streettriage verder uit te breiden, zodat er voor elke zorgvraag een goede uitgang ontstaat.

Een GGZ-verpleegkundige en een politieagent gaan samen naar de melding en kijken of er sprake is van een lichamelijk, psychiatrisch, justitieel (strafrechtelijk) of psychosociaal probleem. Ook bepalen ze samen welke hulp er op dat moment nodig is, eventueel met ondersteuning van de Ambulance Oost of van de Ambulante Zorg Twente (AZT). Mocht het nodig zijn, zorgt het Streettriage team ook voor vervoer naar de juiste plek.

Samenwerking

De kracht van de Streettriage is de samenwerking tussen de verschillende partijen. Inge Westerhoff, projectleider Streettriage Twente van GGZ-organisatie Dimence: “Die samenwerking is echt goud waard. Doordat we samen door onze eigen expertisebril kijken, en met alle partijen samenwerkingsafspraken hebben gemaakt, kunnen we mensen met verward gedrag snel aan de juiste hulpverlening koppelen.”

Achtergrond

Het regelen van passend vervoer is één van de negen bouwstenen uit de landelijke aanpak personen verward gedrag. Gemeenten moeten beschikken over een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Doel is om met elkaar in te zetten op het voorkomen van persoonlijk leed en maatschappelijke overlast. In Twente is binnen de Bestuurscommissie Publieke Gezondheid van GGD Twente afgesproken op welke wijze de veertien Twentse gemeenten gezamenlijk invulling willen geven aan het verzorgen van passend vervoer.

Streettriage Twente is een samenwerking van GGZ-organisaties Dimence en Mediant, politie Oost-Nederland district Twente, Ambulance-Oost, Acute Zorg Euregio en de veertien Twentse gemeenten. Verzekeraar Menzis ondersteunt het project door het mede te financieren.

Bezoek de Facebook-pagina van Streettriage Twente

Volg het nieuws uit Borne

Een productie van RTV Borne