Opinie: de Vloek van Twente

Lees alle opinies van Lukas Schoonhoven op www.borneinbeeld.nl.

Samenwerking is niet altijd gemakkelijk. Zeker niet in Twente.

We proberen al sinds de oorlog de gemeenten in Twente op een of andere manier samen te laten werken. Soms komt er wel wat uit, zoals bij de planning van het openbaar vervoer, onderwijs en sociale diensten.

Maar even vaak loopt een goed initiatief kapot op het feit dat verschillende gemeenten verschillende belangen hebben en er onderling uiteindelijk niet uitkomen. Of de bevolking komt in verzet tegen de macht van de (grotere) buurstad. Of het initiatief loopt klem in de goede bedoelingen. Zo zijn de provincie Twente, regio Twente, bandstad en Twentestad allen klemgelopen.

In de rest van bestuurlijk Nederland wordt dat ook wel de “Vloek van Twente” genoemd. Ze kunnen niet zonder elkaar en uiteindelijk als het serieus wordt niet met elkaar. Als een stel dat zich iedere keer opnieuw verlooft om iets later weer met ruzie uit elkaar te gaan.

Sommige ideeën zijn hardnekkig en komen eens per generatie weer naar boven. Zoals het idee van gemeentelijke herindeling. In zijn meest eenvoudige vorm het samenvoegen van Borne en Hengelo.
Dit keer zijn de financiële problemen in de gemeente Borne de aanleiding. Want Borne zit op zwart zaad en Hengelo heeft een stevige reserve, dus lijkt een verstandshuwelijk voor de hand te liggen.

Nu is er de afgelopen 25 jaar ook wel wat veranderd. In die tijd stonden de gemeenten vijandig tegenover elkaar. Maar inmiddels werkt Borne al op veel punten samen met Hengelo: huisvesting, de sociale dienst, wijkracht. Effectief zijn beide steden zo ongeveer tegen elkaar aan gebouwd en voor veel diensten moeten burgers van Borne nu ook al naar het stadskantoor in Hengelo. Daarmee doemt het spook op dat ze straks voor álles naar Hengelo (of Enschede) moeten en er van Borne niet meer dan een slaapstad over blijft.

Welke dingen wil Borne behouden zonder welke zij Borne niet meer is. Dat zou een leuk punt voor een verkiezingscampagne kunnen zijn. Dat is vervolgens aan de burgers zelf: is het voortbestaan van een gezond Kultuurhus, een Wensinkhof en -bijvoorbeeld- een vitaal centrum met een Hema minder belangrijk dan bestuurlijke zelfstandigheid?

En wat betekent dat, bestuurlijk zelfstandig? Dat je nog eens een praatje in de winkel kan hebben met je eigen burgemeester? Dat je de mensen op het stadhuis kent? Dat je wordt bestuurd door iemand die er ook woont? Dat je accepteert dat je onder curatele van de provincie komt?

Die bestuurders hebben er financieel een puinhoop van gemaakt. Niet alleen in Borne, maar ook in Haaksbergen. Dit is iets waar ze trouwens in Hengelo en Enschede ook prima toe in staat zouden zijn, ook al doet Hengelo het nu financieel wel goed.

Maak een lijstje van al die kostbare, onvervangbare dingen. Zet ze op een volgorde. Presenteer dat aan de kiezer, zodat die wat te kiezen heeft.

Als zelfstandigheid bij de winnaars erg hoog staat, accepteer dan dat je zware keuzes zult moeten maken.

Als het behoud van faciliteiten erg hoog staat, ga eens praten met de buren waarbij je wil samengaan, mits de dingen waar je niet zonder kan bewaard blijven.

Maar vooral, geef de kiezers duidelijkheid en geef ze wat te kiezen.

Lukas Schoonhoven

Je vindt alle opinies van Lukas Schoonhoven op BorneinBeeld.nl