Opening Wilde Bloementuin

Alle bloemen zijn van textiel gemaakt.

Op zaterdag 18 september om 15 uur wordt het Community Art project Borne Bloeit door Daniëlla van de Stelt geopend. Zij is de projectleider van het Textiel Festival Twente 2021 bij Stichting Cultuur Twente.

In het Koetshuis, naast het Kulturhus, is vanaf dat moment de Wilde Bloementuin te zien. Het community art project telt zo’n 50 deelnemers van binnen en buiten
Borne. Die zelfs meerdere bloemen en planten van textiel, oude kleding
en andere materialen met gebruik van allerlei technieken hebben gemaakt.

De kunstenaarsgroep van het Koetshuis is de actie om bloemen te maken in februari begonnen en vindt het belangrijk dat door de inbreng van al die verschillende bloemvormen van textiel een gezamenlijk kunstwerk tot stand is gekomen. Waarbij de nadruk ligt ook op het hergebruik van materialen en het positieve effect van bloemen op mensen zelf.

De tuin staat tot 21 december op verschillende locaties in het Centrum van Borne in bloei. Het community art project Borne Bloeit is georganiseerd in het kader van het Textiel Festival Twente. Het initiatief Borne Bloeit valt onder het project De Rode Draad van Borne. Een samenwerkingsverband waarin vele organisaties aandacht schenken aan textiel in de breedste zin. Het is geïnitieerd door de kunstenaarsgroep het Koetshuis.

Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van Borne Bloeit

Meer cultuur uit Borne

Volg het nieuws uit Borne