Ook extra ondersteuning voor start-ups en scale-ups

Het kabinet maakt het ook voor start-ups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven, die getroffen worden door de coronacrisis, mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen. Deze bedrijven hebben doorgaans geen bankrelatie. Daarom zullen, op verzoek van het kabinet, de Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) deze kredieten gaan verstrekken. Het kabinet stelt hiervoor in eerste instantie € 100 miljoen beschikbaar.

De verwachting is dat de regeling in de 3e week van april toegankelijk zal zijn.