Onderdak Oekraïense vluchtelingen en statushouders

Door het aanbieden van een veilige plek en humane opvang levert Borne een waardevolle bijdrage aan het oplossen van de huidige crisissituatie.

Veel mensen uit Oekraïne, asielzoekers en statushouders zoeken in Nederland een veilig onderkomen. De overeenkomst is dat al deze mensen hun ‘thuis’ hebben achtergelaten. Het verschil is de status die zij hebben in Nederland. Oekraïners mogen tijdelijk in Nederland blijven. Asielzoekers moeten aantonen dat zij in hun land van herkomst niet veilig zijn. Als na onderzoek blijkt dat dat zo is, kunnen zij een verzoek doen om hier te blijven (asiel aanvragen).

Statushouders zijn nieuwe inwoners van Nederland die een verblijfsvergunning (asiel) hebben gekregen. Zij mogen in Nederland blijven, maken deel uit van de Nederlandse samenleving en hebben recht op een woning. Niet de gemeente, maar het COA bepaalt in welke gemeente deze mensen gaan wonen. In Nederland speelt er veel rondom de opvang van vluchtelingen. Ook Borne biedt mensen onderdak die in hun eigen land niet veilig zijn. Dat geldt voor Oekraïense vluchtelingen en statushouders. Over welke mensen het gaat en wat dit betekent voor de gemeente Borne, leest u hieronder.

Sinds maart 2022 bieden de gemeente Borne mensen uit Oekraïne tijdelijk onderdak aan. Op dit moment verblijven ongeveer driehonderd vluchtelingen in ‘Maria Mediatrix’ en in ‘De Zwanenhof’ en zijn bij particulieren nu 34 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. De gemeente en Bornse samenleving, levert een grote bijdrage aan de opvang van deze oorlogsvluchtelingen. Burgemeester Jan Pierik: “We kunnen deze mensen een veilige plek bieden. Daar ben ik trots op. Zeker ook omdat ik me ervan bewust ben dat dit een grote inzet vraagt van de Bornse samenleving, vrijwilligers en van de ambtelijke organisatie.”

Situatie asielzoekers is schrijnend

Over de opvang van mensen die gevlucht zijn en nog niet weten of ze in Nederland kunnen
blijven (asielzoekers), is de burgemeester somber. De situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel en het vastlopen van de asielopvang omschrijft de burgemeester als schrijnend. “Er
verblijven veel mensen die een verblijfsvergunning hebben (statushouders) in asielzoekerscentra (azc’s) op diverse plekken in Nederland. Voor die mensen moeten snel woningen worden gevonden. In die azc’s ontstaat dan ruimte voor asielzoekers die nu in Ter Apel wachten op een plek in een azc. Voor asielzoekers die in Nederland aankomen, is er dan weer onderdak in Ter Apel.”

Woningen voor nieuwe inwoners van Nederland (statushouders)

Om bovenstaande in gang te zetten, heeft het Rijk besloten dat deze nieuwe Nederlanders nu
sneller een huis moeten krijgen. Borne zoekt passende woningen in samenwerking met
Welbions. Er zijn echter onvoldoende woningen voor deze statushouders. Een deel van hen krijgt daarom tijdelijk onderdak in ‘Maria Mediatrix’.

Op basis van wat het Rijk nu vraagt, verwacht de gemeente Borne dat er eind 2022 zo’n twintig statushouders naar Maria Mediatrix komen. Dat is inclusief tien nieuwe inwoners (statushouders) die in plaats van begin 2023 al eind 2022 naar Borne komen. “Ik wil benadrukken dat dit gaat om een tijdelijke situatie. We doen er alles aan om deze mensen op korte termijn een containerwoning te kunnen aanbieden”, vertelt verantwoordelijk wethouder Martin Velten. “Het vinden en kunnen plaatsen van die woningen heeft prioriteit, maar vereist ook dat diverse stappen zorgvuldig worden gezet. Voor we een definitieve locatie voor deze woningen kiezen, willen we dit met inwoners heel zorgvuldig afstemmen.”

Asielzoekers

Begin deze zomer kregen de gemeenten (via de Veilgheidsregio’s) de opdracht om ook voor
crisisnoodopvang van asielzoekers te zorgen. Voor deze regio gaat het om 225 asielzoekers,
waarvan Borne zo’n tien à vijftien mensen een plek moet bieden. Borne levert echter al een forse inspanning met het opvangen van een groot aantal vluchtelingen uit Oekraïne. Burgemeester Jan Pierik: “We hebben daarom andere Twentse gemeenten gevraagd die asielzoekers op te vangen. Dit gebeurt momenteel in de gemeenten Haaksbergen en Hof van Twente. Wij vangen daarvoor enkele Oekraïense vluchtelingen op uit die twee gemeenten.”

Vanaf oktober komen er opnieuw 225 asielzoekers voor crisisnoodopvang naar elke Veiligheidsregio. “De opvang van asielzoekers in Maria Mediatrix is geen optie. Ook beschikken we niet over andere geschikte locaties. We zijn in gesprek met de gemeente Haaksbergen en Hof van Twente om -net zoals afgelopen zomer- afspraken te maken over de opvang van die groep mensen”, vertelt de Bornse burgemeester.

Bewondering voor inwoners en ondernemers

Er is een crisissituatie in Nederland ontstaan door de oorlog in Oekraïne en door de overvolle asielzoekerscentra. Door het aanbieden van een veilige plek en humane opvang aan veel mensen uit Oekraïne en door nieuwe inwoners (statushouders) snel een woning te kunnen
toewijzen, levert de gemeente Borne een waardevolle bijdrage aan het oplossen van deze
crisissituatie. Burgemeester Jan Pierik: “Het is bewonderenswaardig dat inwoners en ondernemers hun hart in het afgelopen jaar hebben laten spreken, zodat de nieuwe inwoners van Borne (sommige tijdelijk en andere definitief) zich kunnen thuis voelen in Borne.”

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Borne

Volg de politiek uit Borne

Volg het nieuws uit Borne