Nieuwsbrief Spanjaardgemaal

De renovatie van het Spanjaardgemaal nadert zijn voltooiing.

Via deze nieuwsbrief hoopt de organisatie vanaf nu vrijwilligers en andere belangstellenden periodiek op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond de restauratie van het Spanjaardgemaal, in de volksmond ook bekend als ‘Het Watermachientje.

“We kijken nog steeds met veel plezier terug op onze ‘aftrapmiddag’ op 18 mei, waarbij we diverse nieuwe vrijwilligers hebben mogen verwelkomen. Een groot deel van hen is ondertussen al actief om te helpen de renovatie van het gebouwtje op de hoek van de Piepersveldweg en de Veldhuisweg goed af te sluiten.”

Na de aftrapmiddag is het relatief stil gebleven, maar dat wil niet zeggen dat er weinig is gebeurd. Vooral de laatste weken zijn snel vorderingen gemaakt met het herstel van het in verval geraakte gebouwtje uit 1916.

Zo is er behoorlijk wat metselwerk verricht om ondermeer de scheuren in de muren te herstellen en er nieuwe stenen in aan te brengen. Ook de stukadoor heeft al een deel van zijn werkzaamheden verricht.

Nagenoeg onherkenbaar

De directe omgeving van het perceel is in vergelijking met enkele maanden geleden nagenoeg onherkenbaar. Zo is er recent enorm veel overtollig groen gesnoeid, mede waardoor er vanaf het gemaaltje een vrije kijk op de vijvers is gecreëerd. Overhangende takken en oud hout van de bomen zijn verwijderd, ondermeer om het afvoeren van slib te kunnen vergemakkelijken.

De enorm hoge rietkragen op de dam tussen de twee vijvers zijn tot aan de grond terug gesnoeid. Het snoeiafval krijgt een tweede leven. Het wordt verspreid rond het gemaal en achter het gebouw, waar ook enkele zitplekken verschijnen.

Tevens wordt nog een ijsvogelwand aangebracht. Enkele exemplaren van het fraai gekleurde beestje werden zelfs al gespot.

De eerder aangelegde parkeerplaats wordt nogmaals aangepakt. Een deel dat beschadigd was wordt opnieuw uitgegraven. De kunststoffen matten worden verwijderd en vervangen door een nieuwe toplaag, gelijk aan die van het pad naar het gemaal.

De verwachting is dat de herstelwerkzaamheden aan het gebouwtje begin oktober afgerond zullen zijn. “In oktober hopen we het gemaaltje tevens een nieuwe schilderbeurt te geven. Daarvoor zijn we nog op zoek naar enkele vrijwilligers, die dit karwei op zich willen nemen. Voor verf en kwasten wordt uiteraard gezorgd. De tijdstippen waarop mogen geheel naar eigen inzicht worden ingevuld. Liefhebbers wordt verzocht zich vooraf even per mail te melden: secretaris@spanjaardgemaal.nl”.

Visuele presentatie

Een fraai onderdeel van de renovatie moet de visuele presentatie worden, waarin later dit jaar verleden en heden samen komen.

Het is de bedoeling dat bezoekers van het Spanjaardgemaal over enige tijd met een simpele druk op een grote knop, door het raam rechts aan de korte zijde, historische beelden te zien krijgen met daaraan toegevoegd met informatie over de nieuwe koers die voor het gebouw wordt ingeslagen.

De infiltratiekratten, waarmee opvang, opslag en hergebruik van regenwater kunnen worden geregeld, worden binnenkort geplaatst en spoedig daarna volgt de aansluiting van meterkast en overige elektra. “We werken hiervoor nauw samen met communicatiebureau Terzake uit
Borne, dat niet alleen de creatieve aanpak voor haar rekening neemt, maar ook het grootste deel van de technische voorzieningen verzorgt.”

Beeldmateriaal

“Om dit zo compleet mogelijk te kunnen realiseren zijn we nog wel naarstig op zoek naar historisch fotoen filmmateriaal van het gemaal. Mocht u iets in uw bezit hebben, dat
de presentatie kan versterken of kent u mensen die daaraan een mooie bijdrage kunnen leveren, laat het ons s.v.p. weten.”

Hulp van Aveleijn

Cliënten van Aveleijn zijn alweer sinds juni elke derde maandag van de maand actief met het uitvoeren van klein groenonderhoud rond het gemaaltje. “Een groep van tien man helpt ons
daarmee flink om de omgeving van ‘Het Watermachientje’ toonbaar te houden. De hulp wordt zeer gewaardeerd.

In onze volgende nieuwsbrief hopen we meer te kunnen melden over de officiële ingebruikname van het vernieuwde ‘Watermachientje’, naar verwachting nog dit najaar.”

Tot binnenkort!

Kijk voor meer informatie op de website van het Spanjaardgemaal

Kijk voor meer informatie op de Facebook pagina van Spanjaardgemaal Borne

Meer over cultuur uit Borne

Volg het nieuws uit Borne