Nieuwe bestemming voor Elhorst-Vloedbelt

Twence kan wat gemeente Borne betreft haar plannen voor Elhorst-Vloedbelt doorvoeren.

Er lijkt een een zonnepark te komen op locatie Elhorst-Vloedbelt in Zenderen. Het park krijgt een oppervlakte van ongeveer 10,5 hectare. Gemeente Borne gaat daar een zogenoemde verklaring van geen bezwaar voor afgeven (VVGB) aan provincie Overijssel.

Het initiatief om op de locatie Elhorst-Vloedbelt een zonnepark te bouwen komt van Twence. Het plan past binnen het raads- en coalitieakkoord van gemeente Borne om van Elhorst-Vloedbelt een duurzaam energiepark te maken en kan mede daarom op brede steun rekenen in de raad.

Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel is volgens het college het bevoegd gezag voor wat betreft de omgevingsvergunning die hiervoor nodig is, omdat het een milieuvraagstuk betreft. Wel moet gemeente Borne aan Gedeputeerde Staten een VVGB afgeven. Ernst Jansen (D66) ziet de verhouding anders. “Als je de betreffende stukken zelf goed leest en weet hoe een en ander bestuurlijk in elkaar hoort te zitten, dan is de gemeente Borne hier het bevoegd gezag.” Waarom dan die onderdanigheid naar de provincie, vraagt hij zich af. Wethouder Michel Kotteman houdt echter voet bij stuk: Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel is het bevoegd gezag.

Ook na 25 jaar geen vuilstort meer

Als de hectares van de vuilstortinrichting in gebruik zijn als zonnepark kan daar de komende 25 jaar niet worden gestort. Daarna is dat in theorie wel weer mogelijk. Er is brede steun in de raad om de bestemming Vuilstort van de locatie af te halen, zodat er ook na die 25 jaar geen afval meer terechtkomt.

Nadat gemeente Borne de verklaring heeft afgegeven, legt Gedeputeerde Staten de ontwerp-VVGB samen met de ontwerp-omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage.

Bekijk de website van Twence

Volg de politiek in Borne

Bekijk het nieuws uit Borne

Tekst: Hans Dekker

Een productie van RTV Borne