Muziekvereniging St. Gregorius 100 jaar oud

Muziekvereniging St. Gregorius uit Hertme is opgericht in 1922, dus al 100 jaar, wat een leeftijd.

Dat moet natuurlijk gevierd worden!

Op Hemelvaartsdag, 26 mei, is er een kerkelijke viering in het openluchttheater in Hertme. Nadat de kerkklokken geluid hebben, zal er in processie vanuit de kerk naar het theater gelopen worden, waar de dienst om 09.30 uur zal aanvangen.

Een feestelijke viering waarin wordt stil gestaan bij de Hemelvaart van Jezus en het eeuwfeest van de muziekvereniging. Op zaterdagavond 18 juni geeft de muziekvereniging op dezelfde plek een groots concert. Hierin zullen de Percussiegroep en de Fanfare zich van hun beste kant laten zien en horen. Je zult onder de indruk komen wat deze muzikanten kunnen. Wees erbij!

Kaarten hiervoor zijn te bestellen via de site van de vereniging: St Gregorius Hertme. Op zaterdag 9 juli is er een feestavond voor alle mensen uit het dorp en een ieder die de muziekvereniging een warm hart toe draagt. Gewoon een gezellig feest waar je lekker met elkaar wat kunt drinken en kuieren.

‘t Is maar dat je het even weet.

Kijk voor meer informatie op de website van St. Gregorius

Meer over Cultuur uit Borne

Volg het Nieuws uit Borne