Moet de gemeente Borne naar het Kulturhus?

Is, in het kader van de bezuinigingen, een verhuizing van de gemeente naar het Kulturhus een goed idee?

Wat zouden de gevolgen kunnen zijn als de gemeente Borne zijn intrek neemt in het Kulturhus? Een paar gedachten en overwegingen hierbij, bekeken vanuit het standpunt van een gebruiker van het Kulturhus die bekend is met vrijwel alle aspecten van het nieuwe stadskantoor in Hengelo.

De belangrijkste motivatie is de financiële toestand van de gemeente. Daaruit volgt dat het de verwachting is dat huisvesting in het Kultuurhus uiteindelijk goedkoper zal zijn dan herbouw of verbouw van het huidige gemeentehuis. Daar zijn vraagtekens bij te zetten, want: wat doe je dan met dat gemeentehuis? Is er al enig inzicht in wat de verkoop van de grond en het gebouw op zouden kunnen gaan leveren? We leven in een tijd van economische crisis en afnemende winkelruimtebehoefte.

Pas ook op voor tijdelijke oplossingen die in worden gegeven door bezuinigingen. De gemeente Amsterdam heeft een eeuw (of zo) in barakken gezeten omdat er een sjieke, nieuwe bundeling van gemeentehuis en cultuurtempel moest komen. Ik weet niet of Borne nog wel zo lang een zelfstandige gemeente blijft.

Het Kulturhus zelf kan natuurlijk altijd een extra impuls gebruiken, maar het grootste deel van het kulturhus is recent verbouwd en voldoet prima. Veel van de vaste faciliteiten van het Kulturhus zijn berekend op een bepaald gebruik (denk bijvoorbeeld aan de infrastructuur, toegankelijkheid, parkeerkelder) en komt onder druk als de gebruikersvraag toeneemt. Een voorbeeld: een extra parkeerkelder zie ik er niet zo gauw komen. Een beperking van de mogelijkheden om de huidige gebruikers van het Kulturhus te laten parkeren ligt dan erg voor de hand.

Een gemeentehuis en -kantoor vereist een ander niveau van velligheid en beheer als een kulturhus. Het Kulturhus is nu relatief vrij open en toegankelijk. Een gemeentehuis kan dat niet in die mate zijn. Dus de sector cultuur zal moeten inschikken, want open en benaderbaar passen niet goed bij het functioneren van een moderne gemeente. Ook hier wijs ik op ervaringen uit het Hengelose: vroeger kon je als burger overal in het stadhuis vrij rondlopen en ook de vele locaties waar ambtenaren zaten waren vrij toegankelijk. Dit is weg. Voor alles heb je een eigen pas of begeleider nodig.

Het apparaat van de gemeente past zoals het nu is niet in het Kulturhus. Er zal ruimte moeten worden gemaakt en ruimte worden bijgebouwd. Op dit moment ligt het Kulturhus als een ruimtelijk eiland in haar groene omgeving. Door de bouw van een kantoorvleugel zal dat worden verstoord.

De huidige situatie met thuiswerken en corona zorgt er voor dat werkpatronen van medewerkers niet normaal zijn. Vele mensen werken vanaf thuis. De meningen hierover zijn verdeeld want er zijn goede en slechte ervaringen Maar het valt te verwachten dat, als de situatie weer normaal wordt, er een permanent effect zal zijn op de manier van werken. Het maken van plannen is zinloos zo lang als daar geen zicht op is. Ik ben laatst in Hengelo bij het stadskantoor op de werkvloer geweest. Dat is al ontworpen om mensen zo veel mogelijk vanaf thuis te laten werken. Veel mensen bevalt het nu prima. Velen dachten dat het stadskantoor veel te krap zou zijn. Nu blijkt dat het waarschijnlijk veel te ruim is.

Lukas Schoonhoven

Lukas Schoonhoven was ondermeer actief als docent en bestuurlijk adviseur van diverse organisaties, hij is ook voormalig wethouder van de gemeente Hengelo.