Kwestie

Lees alle columns van Jan Stoop op www.borneinbeeld.nl.

1990 was (is) in de Bornse geschiedenis het jaar van de opkomst van GB ’90, voluit Gemeentebelangen 1990. Ik schreef er eerder over voor de Bornse Courant en als bijdrage voor een Jaarboek Twente met als titel De Bornse Kwestie en de gevolgen daarvan.

1988 staat op het punt er een einde aan te maken. Is bijna klaar om in knallend kleurrijk vuurwerk op te gaan en weggeschoten te worden. En ik maak mij op voor het schrijven van het politiek jaaroverzicht voor de Bornse Courant. Richtsnoer wordt ‘omstreden’. Het meest omstreden is in 1988 de ‘Bornse Kwestie’.

Het CDA vraagt de VVD-wethouder zijn zetel in te leveren ten faveure van een CDA-wethouder. Het meent dat door de benoeming van een burgemeester van VVD signatuur de politieke verhoudingen binnen het college verstoord zijn. “De benoeming is door velen in de Bornse samenleving nog niet begrepen”. De nieuwe burgemeester reageert: “Een burgemeester kun je niet zelf kiezen. Daar word je mee geconfronteerd. Het is als met een belastingaanslag die je wel verwacht, maar waarop je liever zelf het eindbedrag had ingevuld. Ik begrijp goed dat sommigen even moesten slikken: zij verwachtten een katholieke CDA’er en kregen een hervormde VVD’er. Maar die persoonlijke kleur zal voor mij niet zoveel uitmaken.” Het CDA dreigde met een motie van wantrouwen. Die komt er. “Om de scheve verhoudingen weer recht te trekken.”

Kritiek op de handelwijze van het CDA wordt steeds heviger. “Het boe geroep was tot in Den Haag te horen.” In mei zet het CDA-bestuur een punt achter de kwestie. Hoe dan ook, de zomer komt en verdwijnt. De herfst nadert. In de CDA-gelederen stormt het al. De fractievoorzitter van het CDA legt zijn functie neer. Hij krijgt geen plek op de advieslijst voor de gemeenteraadsverkiezing in 1990. Het CDA-bestuur wil dat in de verkiezingsstrijd geen gebruik wordt gemaakt van het geruchtmakende incident. Maar er komen nog algemene beschouwingen en daar heb je alle politieke poppen weer aan het dansen. Dankzij ingrijpen van de nieuwe burgemeester wordt een controverse niet op de spits gedreven.

Door de affaire golft in toenemende mate onvrede door Borne. Zeven Bornenaren vormen een werkgroep als voorbereiding op de oprichting van een nieuwe politieke partij. Grondslag is ‘onvrede over het huidige politieke klimaat’. Het is een kwestie van ‘gewoon de Bornse politiek bij de kop pakken’.
1990 wordt het jaar van Gemeentebelangen (GB ’90). Met in één klap vijf zetels.

Jan Stoop, 13 juni 2022

Kijk hier voor meer verhalen uit Borne

Meer over cultuur uit Borne

Volg het nieuws uit Borne