Kulturhus wordt nieuwe onderkomen voor gemeentelijke organisatie

Huidige gemeentehuis is aan het eind van de levensduur.

De ambtenaren van gemeente Borne verhuizen in 2024 naar het Kulturhus. Het Kulturhus wordt daartoe uitgebreid met een aan te bouwen deel aan de achterkant. En aan de voorkant komt onder andere een multifunctionele raadszaal. Het huidige gemeentehuis wordt verkocht. Dat heeft de gemeenteraad dinsdagavond besloten.

Er moest snel een beslissing komen over het onderkomen voor de ambtenaren, omdat het huidige pand niet meer voldoet aan de eisen op het gebied van brandveiligheid, ARBO en duurzaamheid. Het gebouw is in slechts 33 jaar aan het eind van de technische levensduur. “Elk jaar langer in dit gebouw noodzaakt tot extra investeringen en zal alleen maar tot onnodige kosten leiden”, aldus portefeuillehouder Jan Pierik. De raad benadrukte nogmaals hun verbazing over deze snelle afschrijving.

Aanbouw aan Kulturhus enige rendabele optie

De raad volgt met het besluit het voorstel van het college. Andere opties waren het opknappen van het huidige gemeentehuis, nieuwbouw op de huidige locatie en een variant op de gekozen aanbouw bij het Kulturhus. Na onderzoek bleken alleen de twee varianten die uitgaan uitbreiding van het Kulturhus op den duur financieel rendabel. Bovendien wordt het als voordeel gezien dat de gemeentelijke diensten en de maatschappelijke functies die nu al vanuit het Kulturhus worden vervuld onder één dak komen.

Portefeuillehouder Pierik over de financiële consequenties: “Het is een investering, waarvan de lasten die eruit voortvloeien volledig kunnen worden opgevangen binnen de lasten zoals die nu al in de begroting staan”. Wel moet worden afgeboekt voor 2.150.000 miljoen euro. Daar staat tegenover staat dat het huidige pand kan worden verkocht.

Kritiek van oppositie, motie GB90 en Borne-Nu

Het was geen unaniem besluit, de gehele oppositie stemde tegen het voorstel van het college. De drie coalitiepartijen stemden voor. Ernst Janssen (D66) sprak van een “repeterende systeemfout”: andermaal worden volgens hem veel te lange afschrijvingstermijnen gehanteerd en financiële prognoses zijn weer veel te rooskleurig. Daardoor de gemeente in de toekomst weer met financiële tegenvallers op dit dossier te maken krijgen, is zijn verwachting.

VVD sprak zich uit voor het duurzaam renoveren van het huidige gemeentehuis. De fractie vindt de zogenoemde synergievoordelen tussen e en huidige Kulturhus “gezocht en overdreven”. Bovendien verwacht de fractie problemen, omdat er met het Kulturhus en gemeentehuis onder één dak “twee kapiteins op één schip” komen.

GroenLinks-PvdA vindt de verhuizing naar het Kulturhus een goed idee. De partij denkt dat het nieuwe onderkomen nog kleiner kan dan het college wil. De partij stemde gezien de financiële staat van de gemeente echter wel tegen deze miljoeneninvestering.

CDA spreekt alle vertrouwen uit in het voorstel. Borne-Nu en GB steunden het voorstel, maar vroegen via een motie wel aandacht voor een meer uitgewerkte visie en afspraken. Ook SP vindt de uitwerking nog niet gedetailleerd genoeg om al een besluit te kunnen nemen. Tom Verreussel (Voor Borne) steunt de SP hierin en vraagt zich wel af of de investering wel nodig is. Wat als Borne samengaat met andere gemeenten? Het college gaat daar niet van uit en wil nu beslissen op basis van de feiten die nu voorliggen.

Bekijk het gemeentenieuws op de website van gemeente Borne

Volg het nieuws uit Borne

Volg de politiek in Borne

Tekst: Hans Dekker

Een productie van RTV Borne