Inwoners buitengebied Borne kunnen goedkoop plantmateriaal aanvragen

De gemeente Borne biedt komende winter bomen en bosplantsoenplanten te koop aan voor 25% van de totale kosten.

In samenwerking met de provincie Overijssel en Landschap Overijssel deelt gemeente Borne komende winter bomen en bosplantsoenplanten aan inwoners uit voor 25% van de totale kosten.

De actie geldt voor iedereen die in het buitengebied van de gemeente Borne woont, een plek heeft voor bomen en/of bosplantsoen in een klein landschapselement of op het erf zodat de lokale biodiversiteit en de landschapsstructuur wordt versterkt.

Aanvragen kan van 15 juni tot 30 juli

Vanaf 15 juni tot 30 juli is het mogelijk om als inwoner van Borne online plantmateriaal aan te vragen. Het gaat om meerdere inheemse bomen of bosplantsoen waarbij de eigenaar voor maximaal 1.000 euro aan plantmateriaal mag bestellen en 75% van dat bedrag door de provincie en gemeente wordt betaald. De eigen bijdrage bedraagt dus maximaal 250 euro.

Let wel, er is een beperkt budget beschikbaar. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Het plantmateriaal kan door inwoners zelf komende winter tijdens een Boomdeeldag worden opgehaald. In de gemeente Borne wordt de Boomdeeldag op 19 november 2022 gehouden. De uitgiftelocatie wordt op een later moment bekend gemaakt.

Kijk voor meer informatie op de website van Iedereen een Boom

Volg het nieuws uit Borne