Internationale Vrouwendag 8 maart

‘Onbeperkt Leefbaar’ is het thema van Internationale Vrouwendag 2023.

Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Deze dag staat overal ter wereld in het teken van strijdbaarheid van en solidariteit met vrouwen, meestal aan de hand van een specifiek thema. Dit jaar is dat: ‘Onbeperkt Leefbaar’. Hoe beperkt is het leven van vrouwen in 2023? Kunnen zij wel onbeperkt meedoen? Hebben vrouwen zelf een taak om met elkaar te zorgen voor een onbeperkt leven? Hoe solidair zijn vrouwen met elkaar en hoe kan dat eventueel nog worden verbeterd?
Allemaal vragen waarmee vrouwen zich vandaag wereldwijd bezig houden. Online, door middel van lezingen, via diverse georganiseerde evenementen of zelfs in protestmarsen.

Geschiedenis

Alhoewel reeds op 8 maart 1908 in New York een massale staking van vrouwen plaatsvond, deed de Duitse socialiste Clara Zetkin op de Internationale Vrouwenconferentie te Kopenhagen in 1910 het voorstel om 8 maart uit te roepen tot internationale Vrouwendag. Deze datum werd echter niet overal aangehouden. Zo vierde Nederland bijvoorbeeld de eerste Vrouwendag op 12 maart 1912 terwijl Belgische vrouwen moesten wachten tot 1972.
In 1917 brak er opnieuw een staking uit vanwege slechte arbeidsomstandigheden, dit keer in het Russische Sint-Petersburg. Mede daardoor verkoos het Internationale Vrouwensecretariaat van de Communistische of Derde Internationale in 1921 8 maart definitief als datum van de Internationale Vrouwendag.

Gedurende de hele Koude Oorlog heeft deze viering in de landen van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie in een verdacht daglicht gestaan door haar van oorsprong socialistische grondslag. In veel kapitalistische landen werd de dag dan ook niet algemeen gevierd of zelfs maar erkend. Echter, de feministische golf van de jaren zestig van de vorige eeuw heeft Vrouwendag weer nieuw leven in geblazen. Dat leidde in 1978 tot een officiële erkenning van Vrouwendag door de Verenigde Naties. Nu heerst nog maar in een enkel westers land weerstand tegen deze dag.

En aan de vooravond van Internationale Vrouwendag maakte de Europese Unie gisteren een opmerkelijk besluit. De 27 lidstaten kwamen overeen voortaan sancties op te leggen aan daders van verkrachtingen en andere vormen van seksueel geweld tegen vrouwen. Deze sancties houden in dat eventuele tegoeden van gestraften in de EU worden bevroren, dat ze niet langer naar de EU kunnen reizen en dat het vanuit de EU verboden is deze mensen of organisaties diensten te verlenen. Volgens minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken geeft de EU hiermee een duidelijk signaal af. “Ze zal slachtoffers – waar ook ter wereld – bijstaan”, belooft hij.

Oorspronkelijk ontstaan omdat vrouwen opkwamen voor hun rechten – onder andere op het gebied van arbeid en vrouwenkiesrecht – vraagt een grote verscheidenheid aan vrouwen groepen en -organisaties vandaag aandacht voor thema’s zoals economische zelfstandigheid, empowerment, seksueel geweld, zorg en arbeid, discriminatie en racisme.
Overal in Nederland vinden er lezingen, symposia, festivals, workshops, trainingen, debatten, rondleidingen en demonstraties plaats. Vandaag wordt gevierd wat tot nu toe is bereikt. Maar, tegelijkertijd is er een helder besef dat het einddoel – gelijkwaardigheid – een kleine honderd jaar later nog altijd niet is bereikt.
Iedereen kan vandaag mee doen.

Tekst: Hanneke Straten
Foto: Astrid ten Voorde

Kijk voor meer informatie op de website van Internationale Vrouwendag

Meer over cultuur uit Borne

Volg het nieuws uit Borne