Gezocht: mensen die ècht verstand hebben van toegankelijkheid

Weet u nog, de deurbel actie oktober vorig jaar? Met als resultaat dat nu 70% van de winkels en horeca in Borne beter toegankelijk is met een rolstoel!

De stichting Ervaringsdeskundigen Handicap Borne timmert aardig aan de weg. Via de politiek werken ze aan gemeente-breed beleid om op alle vlakken Borne toegankelijker te maken. Werk, school, sport, recreatie, wonen, vervoer, zorg en ondersteuning; mensen met een beperking moeten overal onbelemmerd mee kunnen doen. De stichting gaat zich inzetten voor een speelplaats in Borne waar ook kinderen met een beperking veilig kunnen spelen met vriendjes. En met studenten van de UT is er een website en checklist ontwikkeld om winkeliers en horeca een helpende hand te bieden om hun bedrijf beter toegankelijk te maken.

Er zijn ruim 3000 mensen in Borne met een beperking. Daarvan zijn er bijna 2000 ernstig beperkt in mobiliteit. Zij kunnen maar hele kleine stukjes lopen. En ze hebben een rollator, scootmobiel of rolstoel nodig. Zij lopen ook een groot risico om te vallen.
Alleen al in Borne zijn er via de WMO 200 rolstoelen verstrekt. Ook zijn er bijna 1000 mensen met ernstige problemen met zien en 1000 mensen met ernstige hoorproblemen. Dan zijn er nog enkele honderden mensen met ‘Niet Aangeboren Hersenletsel’ (NAH). En tot slot zijn er 2500 mensen laaggeletterd. Zij hebben moeite met het begrijpen van bijvoorbeeld brieven van de gemeente.

Toegankelijkheid is een mensenrecht. En dus van groot belang. Maar toegankelijkheid is niet voor iedereen hetzelfde. In een rolstoel kom je andere problemen tegen dan wanneer je blind bent. Daarom is het belangrijk dat mensen met een beperking, of hun mantelzorgers, laten horen wat ze nodig hebben om onbelemmerd mee te kunnen doen in Borne.

Sluit u aan en wordt lid van het panel van de Stichting Ervaringsdeskundigen Handicap Borne. Zij sturen u dan enkele keren per jaar een enquête. Ook organiseren zij bijeenkomsten waar de toegankelijkheid wordt besproken. U kunt ook meedoen in de werkgroep. Dan praat u rechtstreeks mee tijdens overleg met de gemeente of ondernemers.

Stichting Ervaringsdeskundigen Handicap Borne zorgt ervoor dat uw stem gehoord wordt! In Borne en straks ook in heel Twente.

Kijk voor meer informatie op de website van Ervaringsdeskundigen Handicap Borne

Volg de politiek uit Borne

Volg het nieuws uit Borne