Gemeente vraagt input voor Lokale Inclusie Agenda

Gemeente Borne vindt het belangrijk dat mensen met een beperking dezelfde kansen in de
maatschappij hebben als ieder ander. Om dit mogelijk te maken stelt de gemeente een Lokale Inclusie Agenda op.

Voor het opstellen van deze Agenda zijn de ervaringen van mensen met een beperking cruciaal. Gemeente Borne organiseert daarom een bijeenkomst op donderdag 29 juni waar ervaringen gedeeld kunnen worden. Voor het opstellen van de Lokale Inclusie Agenda is de gemeente benieuwd naar de ervaringen van inwoners met een beperking, chronische ziekte, niet aangeboren hersenletsel of mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of digitale vaardigheden.

Op donderdag 29 juni van 19.00 uur tot 21.00 uur vindt daarvoor een bijeenkomst over inclusie in het Kulturhus plaats. De opgehaalde input wordt meegenomen bij het opstellen van de Lokale Inclusie Agenda. In de Lokale Inclusie Agenda staan aanbevelingen die ervoor moeten zorgen dat de achterstanden die mensen met een beperking ervaren om volwaardig mee te kunnen doen, worden weggenomen. Het doel is dat zij zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen leven.

Inwoners die willen meepraten kunnen zich aanmelden door te e-mailen naar: d.dejongh@borne.nl
Wilt u liever bellen? Dat kan naar Daan de Jongh. Hij is bereikbaar op 06 39 31 48 59.

Kijk voor meer informatie op de website van de Gemeente Borne

Volg de politiek uit Borne

Volg het nieuws uit Borne