Extra Politiek Beraad over de sloop van Maria Mediatrix

Op dinsdag 14 december 2021 is er een extra Politiek Beraad belegd over de voortgang en uitstel van de sloop van Maria Mediatrix.

Het Politiek Beraad vindt online plaats vanaf 19.30 uur. U kunt de vergadering live volgen via deze link:
https://borne.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/d2da9490-0eab-47da-97bc-d960b403dafc

Insprekers kunnen zich aanmelden bij de griffie via: griffie@borne.nl. Insprekers kunnen alleen ingaan op hetgeen is geformuleerd in de toelichting (zie agenda)! U kunt ook schriftelijk uw bijdrage geven. De bijdrage wordt gedeeld met de commissieleden.

De raadsvergadering is verplaatst naar 21 december 2021.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Borne

Meer over de Politiek in Borne

Volg het nieuws in Borne