Europastraat per 1 juli open voor verkeer

Sinds vrijdag 1 juli is de Europastraat weer volledig open voor verkeer.

Na een intensieve voorbereiding, waarbij omwonenden en belanghebbenden input konden leveren, is op 20 september 2021 begonnen aan de nieuwe inrichting van de Europastraat. De totale herinrichting zal in het najaar gereed zijn.

Wat is er veranderd?

De straat is ‘geüpgraded’, wat betekent dat er minder ruimte voor auto’s is en meer ruimte biedt aan fietsers, voetgangers, groen en waterberging. Waar de Europastraat voorheen veelal werd gebruikt als ontsluitingsweg voor de omliggende wijken, zorgt de upgrade ervoor dat doorgaand verkeer meer via de randwegen gaat rijden en waarmee ook de veiligheid verbetert. De Europastraat is als 30 km weg ingericht. Dat zorgt ervoor dat de openbare inrichting meer een verblijfsfunctie is in plaats van een verkeersfunctie.

Gedragsverandering

De nieuwe inrichting moet ervoor zorgen dat weggebruikers maximaal 30 km gaan rijden. Wethouder Velten: “Doordat de weg smaller is geworden, alle kruispunten gelijkwaardig zijn en in een andere kleur zijn vormgegeven, vraagt dat van weggebruikers meer rekening met elkaar te houden. De Europastraat is het voorbeeld zoals we meerdere wegen willen inrichten. De bestuurder zal ervaren dat de inrichting van de weg past bij een 30 km structuur.”

Klimaatbestendig

De komende periode wordt er nog hard gewerkt aan het klimaatbestendig inrichten van de Europastraat. Door het toepassen van waterberging en meer groen kan regenwater bijvoorbeeld worden opgevangen in beplanting en waterdoorlatende bestrating. Het riool is daar waar nodig vervangen of hergebruikt. De verwachting is dat de nieuwe inrichting van het groen en trottoir in het najaar van 2022 gereed zal zijn.

Omgevingsapp

Tijdens het gehele traject zijn omwonenden en weggebruikers via de omgevingsapp op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen over de nieuwe inrichting. Deze app is gratis te downloaden in de appstore onder de naam ‘Europastraat Borne’.

Kijk voor meer informatie op de website van de Gemeente Borne

Volg het nieuws uit Borne