Er zijn veel meer schoollokalen nodig op de Bornsche Maten

De Beekparkschool krijgt er op korte termijn zeker twee lokalen bij.

De gemeente verwacht dat er in de Bornsche maten een tekort aan onderwijshuisvesting gaat komen. Om de groei aan instroom van kinderen adequaat te kunnen opvangen wil het College van Burgemeester en Wethouders op korte termijn zeker twee lokalen bij de Beekparkschool bijbouwen. Daarnaast wil het College snel een onderzoek uitvoeren naar twee mogelijke nieuwbouwlocaties, wat in ieder geval nog tien nieuwe lokalen moet opleveren.

Grotere toename dan eerder verwacht

De leerlingenaantallen en de aanmeldingen laten zien dat de groei op de Bornsche Maten sneller gaat dan eerder verwacht. Dit betekent dat eerder dan aanvankelijk gedacht meer lokalen nodig zijn. De druk om deze ruimten snel te realiseren is groot: er zijn al twee speellokalen en een onderwijsplein in gebruik als permanente lesruimte. Voor komend schooljaar is dit echter niet genoeg en zal gebruik moeten worden gemaakt van nog meer locaties om alle leerlingen huisvesting te kunnen bieden.

Voorkeur voor nieuwbouw op andere locatie dan de Veste

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de meest geschikte locatie. Hierbij is onder andere gekeken vanuit onderwijskundig, stedenbouwkundig, financieel en verkeerskundig oogpunt. Op grond van dat onderzoek komt het realiseren van een nieuwbouwlocatie als beste naar voren.

Op de plek bij Veste zou nieuwbouw kunnen worden komen. Er zal dan op drie verdiepingen onderwijs worden gegeven. Dit heeft echter niet de voorkeur van het College, onder andere vanwege parkeerproblemen die dan ontstaan en omdat eventuele extra uitbreiding niet mogelijk is, mocht dat in de toekomst nodig zijn. Een andere locatie lijkt daarom waarschijnlijker. Naar verwachting komt hier rond de jaarwisseling meer duidelijkheid over.

Nu al een tekort aan lokalen

Het schoolbestuur heeft aangegeven nu al een tekort te hebben van drie lokalen en verwacht dat dit tekort de komende schooljaren verder oploopt. Dit moet worden opgevangen door snel te beginnen met uitbreiding van basisschool Beekpark en door gebruik te maken van lokalen van andere scholen op de Stroom Esch en bij de Wensinkhof. Daarnaast zullen de noodlokalen aan de Goudbes voorlopig in gebruik blijven.

Bijna 5 miljoen

Er is een investering nodig van 4,9 miljoen euro om de benodigde capaciteit te creëren. Omdat het enkele jaren duurt voordat er daadwerkelijk gebouwd gaat worden, houdt het College er nu al rekening mee dat dit budget uiteindelijk niet toereikend zal zijn.

De overige basisscholen in Borne beschikken over voldoende lokalen of hebben zelfs lokalen over.

Tekst: Hans Dekker
Een productie van RTV Borne