Energietoeslag 2023: duidelijkheid over uitbetaling en aanvragen

Huishoudens met een laag inkomen kunnen vanaf 12 december 2023 de energietoeslag 2023 aanvragen bij de Gemeente Borne.

Op dinsdag 14 november 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met
de regeling Energietoeslag 2023. De voorwaarden zijn hetzelfde als vorig jaar en nu deze duidelijk zijn kan de gemeente overgegaan tot uitbetaling. Huishoudens met een laag inkomen
en die al bekend zijn bij de gemeente, krijgen de toeslag automatisch overgemaakt. Overige huishoudens met een laag inkomen kunnen vanaf 4 december 2023 de toeslag aanvragen op de website van gemeente Borne.

Huishoudens met een laag inkomen die al bekend zijn bij de gemeente

Huishoudens met een laag inkomen die bij de gemeente bekend zijn, krijgen de Energietoeslag 2023 van € 1.300 overgemaakt. De gemeente maakt het geld begin december automatisch over op het rekeningnummer dat bekend is bij de gemeente. Het gaat om huishoudens:

  • Die een bijstandsuitkering ontvangen of;
  • Een uitkering op grond van de IOAW en IOAZ ontvangen of;
  • Een uitkering Bbz-levensonderhoud ontvangen of;
  • Bijzondere bijstand ontvangen of;
  • Individuele inkomenstoeslag ontvangen of;
  • Huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op
    grond van artikel 47a van de Participatiewet of;
  • In 2022 energietoeslag hebben ontvangen

Huishoudens die tot een van deze groepen behoren en die op 12 december 2023 nog geen toeslag hebben ontvangen, kunnen vanaf die datum zelf een toeslag aanvragen.

Overige huishoudens met een laag inkomen

De overige huishoudens met een laag inkomen, kunnen de € 1300 vanaf op 12 december 2023 zelf aanvragen via www.borne.nl/energietoeslag. Aanvragen is mogelijk tot en met 31 juli 2024.
Bij de toekenning wordt niet gekeken naar het vermogen van mensen. Zo tellen bezittingen (zoals spaargeld of aandelen) niet mee. Ook hoeven huishoudens niet aan te tonen dat hun energierekening daadwerkelijk sterk is gestegen.

De volgende huishoudens komen in aanmerking voor de Energietoeslag:

Maximum netto maandinkomen per 1-1-2023 (zonder vakantiegeld)

U bent nog niet met pensioen:
Alleenstaand / alleenstaande ouder € 1.387
Echtpaar / samenwonend € 1.982

U bent met pensioen
Alleenstaand / alleenstaande ouder € 1.548
Echtpaar / samenwonend € 2.102

Uitzonderingen

De Energietoeslag 2023 geldt niet voor jongeren onder de 21, voor jongeren onder de 27 die aanspraak maken op studiefinanciering en voor huishoudens die in de basisregistratie zijn ingeschreven met een briefadres. Mensen die in een inrichting verblijven kunnen ook geen aanspraak maken op de Energietoeslag 2023, tenzij ze zelfstandig wonen en energiekosten hebben.
Studenten komen niet in aanmerking voor de Energietoeslag 2023. Studenten van ouders met een lager inkomen krijgen van DUO een eenmalige tegemoetkoming.

Andere regelingen

Naast de Energietoeslag 2023 heeft gemeente Borne verschillende regelingen om mensen met een lager inkomen te helpen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een van deze regelingen? Dan bent u van harte welkom in het Sociaal Hus (in het Gemeentehuis).

Kijk voor meer informatie op de website van de Gemeente Borne

Kijk voor meer informatie op de website van DUO

Volg de politiek uit Borne

Volg het nieuws uit Borne