Dit verandert er, ook in Borne, door de coronawet

Op 1 december 2020 is de zogenaamde “coronawet” van kracht geworden. Wat houdt deze wet in?

De Wet tijdelijke maatregelen Covid-19, ook wel coronawet genoemd, is op 1 december 2020 van kracht geworden. De wet zorgt ervoor dat gemeenten op meer onderdelen het bevoegd gezag worden bij situaties die met corona te maken hebben. De gemeente kan ontheffingen verlenen en heeft meer mogelijkheden tot handhaving. De beperkte mogelijkheid tot inzet van personeel lijkt de mogelijkheden echter sterk te begrenzen.

De gemeenteraad werd er dinsdag 19 januari over bijgepraat.

Ontheffingen

Nieuw is dat de burgemeester in bijzondere gevallen ontheffingen mag verlenen op groepsvorming, op openstelling van publieke plaatsen en op evenementen. Wat betreft groepsvorming heeft de gemeente al een ontheffing verleend, voor het vormen van een erehaag bij een uitvaart. De gemeente heeft toegestaan dat meer mensen bijeen waren dan volgens de toen geldende coronamaatregelen mocht.

Handhaven

Handhaven in de openbare ruimte deden de toezichthouders van de gemeente al. Maar zij kunnen door de wet meer verregaande en ingrijpende maatregelen nemen. Zo kunnen toezichthouders nu ook in winkels een bevel uitvaardigen aan de leidinggevende. Woningen blijven buiten schot, de gemeente noch de minister mag controleren achter de voordeur.

Concreet maken

Gemeenten kunnen de wet naar eigen inzicht invullen. De vraag van Karin Scholten (GB’90) wat portefeuillehouder Jan Pierik naar de naburige gemeenten namens Borne mee wil geven blijft onbeantwoord. De burgemeester geeft wel aan dat hij vooral één lijn wil trekken met de gemeenten om Borne heen. Ook doet de GGD al ervaring en inzichten op en kan daardoor in toenemende mate snel handelen en advies geven voor een specifieke situatie.

Capaciteit

Mieke Visser (SP) vraagt of de bezwarencommissie en de BOA het extra werk wat uit de wet kan voortvloeien wel aankunnen. Met name de BOA-capaciteit is in Borne een lastig punt, aangezien de gemeente daar op dit moment slechts een halve formatieplaats van in huis heeft. Pierik geeft aan dat de capaciteit leidend is voor de manier waarop de gemeente met haar nieuwe rol omgaat. Hij laat ook weten dat de gemeente bezig is een tweede BOA-kracht aan te trekken en af en toe iemand van een buurgemeente kan worden ‘geleend’. “Maar is passen en meten en het is dus werken met een zeer begrensde capaciteit”, aldus Pierik.

Wees heel helder

Graafhuis (VVD) geeft advies mee aan het college: “Nu het om handhaving gaat en de maatregelen strakker worden, wees consequent, wees heel helder. Communicatie Is belangrijkste onderdeel op dit moment.” Pierik ondersteunt dit van harte.

Het is voor de gemeente per situatie een afweging tussen heel streng met regels omgaan en de menselijke maat. Het college bereidt een voorstel voor, dat zal worden besproken met de raad.

Kijk hier voor meer informatie over de coronawet

Kijk hier voor meer over Politiek in Borne

Tekst: Hans Dekker
Een productie van RTV Borne