Dit is wat de Bornse raad zegt over de Regionale Energiestrategie

Regionale Energiestrategie Twente bepaalt hoe zonne- en windenergie in Twente gaat worden opgewekt om de energiedoelen van 2030 te halen.

Borne heeft een klein buitengebied en is daarom niet geschikt om er windturbines en zonnevelden te plaatsen. Moeten ze er toch komen, dan langs infrastructuur, geclusterd en in samenspraak met buurgemeenten. En wees zuinig op ons Twentse landschap. Dat is in hoofdlijnen wat de raad wethouder Michel Kotteman dinsdagavond in de raadsvergadering meegaf voor verder overleg met de andere Twentse gemeenten.

Het onderwerp werd besproken in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) Twente. De RES gaat bepalen hoe richting 2030 de helft van het huidig elektriciteitsverbruik opgewekt moet gaan worden met zonne- en windenergie en hoe gebouwen aardgasvrij moeten worden gaan verwarmd. Tijdens de vorige behandeling van dit onderwerp in september 2020 kwam de raad tot ongeveer dezelfde conclusies.

Portefeuillehouder Kotteman geeft aan dat door andere gemeenten wel wordt erkend dat gemeenten als Borne en Oldenzaal een dusdanig klein buitengebied hebben dat het niet logisch van die gemeenten te vragen de windturbines en zonnevelden daar te plaatsen. Hij hoort wat dat betreft twee geluiden: de gemeenten in het stedelijk gebied van Twente zijn voor clustering. De Twentse plattelandsgemeenten begrijpen dat, maar voelen de bui al hangen dat die clustering dan in hun gemeente moet plaatsvinden.

Gemeenten die weinig of geen windturbines en zonneparken plaatsen zullen dat waarschijnlijk op een of andere manier moeten gaan compenseren richting de andere Twentse gemeenten.

Draagvlak

Diverse fracties benadrukten het belang van het betrekken van de inwoners van Borne, draagvlak voor besluiten is noodzakelijk. Kotteman is dat ook van plan. In 2020 zijn er al twee (online) bijeenkomsten geweest, waar beide keren zo’n zeventig inwoners aanwezig waren. De bedoeling is daar vervolg aan te geven.

De lijn die aangehouden wordt is als volgt: liefst zonnepanelen op de daken, dan zonnevelden en als het echt nodig is windturbines. De Duitse windturbines vlak over de grens produceren meer dan gebruikt wordt. Die elektriciteit kopen is op dit moment niet mogelijk vanwege Europese regelgeving.

Kotteman neemt de reacties van raad mee naar het regionaal overleg. In juni wordt de RES Twente 1.0 vastgesteld door de Twentse gemeenten, het waterschap en de provincie. Vervolgens wordt de RES Twente tot 2030 iedere twee jaar bijgesteld op grond van ontwikkelingen.

Kijk voor meer informatie op de website van de RES Twente

Volg het nieuws uit Borne

Volg de politiek in Borne

Tekst: Hans Dekker

Een productie van RTV Borne